InnoTech Expo, гр. София, 04-07.Април.2017.

machtech_cut

МаchTech&InnoTech е специализирано изложение в сферата на индустриалните машини и обрудване, което дава възможност на специалистите в бранша да създадат нови бизнес контакти и да се запознаят с последните новости и тенденции на пазара в България и региона.

По думите на организаторите „Изложението e единственият бизнес форум в страната, по време на който се провеждат двустранни бизнес срещи за търговско коопериране и технологичен трансфер между български и чуждестранни компании със съдействието на Enterprise Europe Network“.

MachTech Expo представя фирми, специализирани в търговията и производството на:

 • металорежещи и металообработващи машини
 • машини и инструменти за повърхностна обработка
 • машини за закаляване и термообработка
 • технологии за заваряване
 • лазерни технологии
 • машинно проектиране
 • хидравлични и пневматични устройства и аксесоари
 • рециклиране и опазване на околната среда

 InnoTech Expo представя нови технологични решения в следните области:

 • системи за индустриална автоматизация
 • индустриални мрежи и софтуер
 • 3D принтиране
 • електроника и роботика
 • качествен контрол и тестване
 • проектиране и консултации
 • развойна дейност

Повече информация за изложението може да откриете на: www.machtech.bg