Колективни членове

Колективни членове на БСЗ са фирми и организации, приети съгласно устава на БСЗ и заплатили членски внос като юридически лица. Колективните членове на БСЗ ползват следните отстъпки:

  • за реклама в интернет-страницата на Съюза – 30%;
  • превод на документи и стандарти – 30%;
  • участие в организирани от БСЗ конференции, семинари и др. – мин. 20% от таксата за правоучастие;
  • консултантски услуги от структурите на БСЗ – 30%. Например в областта на внедряване на заваръчните технологии; сертифициране на предприятия в заваръчната област и др.
  • Предоставяне на безплатна информация за предстоящи събития – конференции, семинари, международни прояви;
  • Предоставяне на безплатна информация за публикации на IIW, EWF, WTIA и др.

Членове