Адактаинженеринг ООД

“Адактаинженеринг” ООД е създадено през 1994 г., с предмет на дейност проучване, проектиране и строителство на метални конструкции, както и производство и търговия със строителни изделия. Дружеството е инженерингово и извършва всички дейности, позволяващи изпълнение на промишлени обекти “под ключ”, включително доставка и монтаж на технологично оборудване, както и гаранционно и следгаранционно обслужване. Седалището на фирмата е в гр. София, ул. “Камен Андреев” № 24, 3 етаж.

телефон: 02/9516807
e-mail: office@adactametal.com
www.adactametal.com


Адомит ООД

Фирмата работи в областта на заваряването , наваряването и монтажа на метални изделия и конструкции.

телефон: 076/670037
e-mail: info@adomit.com
www.adomit.com


АКЗ-БУРГАС ООД

“АКЗ-БУРГАС” ООД специализирана организация за проучване, проектиране, подготовка и изпълнение на всички видове инженерно-технически и строителни дейности, свързани с реконструкция и модернизация на промишлени предприятия, като: изграждане на метални конструкции, резервоари, монтаж и демонтаж на оборудване, изпълняване на проекти за защита на индустриални и електромеханични системи, антикорозионни и огнезащитни покрития и метализация. Спазвайки и обогатявайки своята фирмена политика за коректност към клиентите и качествено изпълнение на всички поръчки, фирмата е лидер в своята област за България.

телефон: 056/898 073
e-mail: akz-burgas@mail.ru
www.akz.bg


Атоменергоремонт ЕАД

техническа поддръжка, текущи и основни ремонти на производствените съоръжения, инженеринг, изграждане на обекти, строително-монтажна дейност, производство и търговия с машини, възли и детайли, нестандартно оборудване

телефон: 0973/80018
e-mail: aer@aer-bg.com
www.aer-bg.com/drugite.html


Атоменергостройпрогрес ЕАД

строителство, ремонт и реконструкция на енергийно оборудване, производство на отделно нестандартно оборудване, бетонови смеси, инструментална екипировка и резервни части за енергийни съоръжения

телефон: 0973/72560
e-mail: aesp@abv.bg


БГ Стийл ЕООД

Фирмата предлага следните услуги: CAD конструиране и програмиране CNC лазерно рязане CNC щанцоваke CNC огъване Заваряване Боядисване Доставка

телефон: 02/925 13 66
e-mail: bgsteel@gmail.com;bgsteel@abv.bg
www.bgsteel.bg


Бесттехника ТМ-Радомир ПАД

Бесттехника ТМ–Радомир ПАД е традиционен производител на оборудване за енергетиката, металургията, въгледобива, добива и преработката на минерални суровини, циментовата промишленост, химическата промишленост, пристанищни съоръжения и други. Използваните модерни производствени технологии позволяват тук да се изработва разнообразно и качествено инвестиционно оборудване, предназначено за всички отрасли на промишлеността

телефон: 0777/82185
e-mail: tm_radomir@besttechnica.bg
www.besttechnica.bg/tm/bg/


Бигор-ИН ООД

Строителна Фирма Бигор-ИН е специализирана в проектирането и изграждането на метални сгради: халета, складове, промишлени халета, и послоен тип метални конструкции подходящи за широк спектър от промишлени, търговски, и административни дейности. Независимо от това каква метална конструкция Ви е необходима, било метално хале, сложен промишлен комплекс, или реконструкция, ние гарантираме че ще Ви предложим най-бързото, икономично и качествено решение според Вашите нужди.

телефон: 0889/513415
e-mail: sofia@bigorltd.com;plovdiv@bigorltd.com
www.bigorconstruction.com


Биомашиностроене АД

Биомашиностроене произвежда съдове и нестандартно оборудване от високолегирани стомани. Фирмата разполага със съвременна техника за механична обработка, автоматично заваръчно оборудване, както и техника за шлайфане и полиране. В подкрепа на високото качество в Дружеството работи Система за управление на качеството ISO 9001:2000 за проектиране, производство и поддръжка на оборудване за хранително-вкусовата, химическата и фармацефтичната промишлености и апарати под налягане. Биомашиностроене е сертифицирано за конструиране и производство на Уреди под налягане съгласно Европейска Директива 97/23/ЕС директно от TUV-Sueddeutschland.

телефон: 032/951603
e-mail: office@biomashin.com
biomashin.com


Булмак 2005 ООД

Булмак 2005 ООД е създадена през 2005 г., с предмет на дейност: строителство, ремонт и заваряване на всички видове метални конструкции, съдове под налягане, халета, оборудване, изграждане на тръбопроводи и др. За да осигури удовлетвореността на клиентите си фирмата работи и е сертифицирана според изискванията на международните стандарти DIN 18800-7:2002 – 09 клас Е, DIN EN ISO 3834-2 и има изградена система по качеството съгласно БДС EN ISO 9001:2000

телефон: 0887/438012, 0885/887902
e-mail: bulmak2005@abv.bg
www.bulmak2005.com


Булярд Корабостроителна индустрия ЕАД

Основната дейност на „Булярд Корабостроителна Индустрия” ЕАД е производството на кораби. В дейността си Булярд Корабостроителница винаги се е ръководела от най – високите стандарти в построяването на различни типове кораби – Контейнеровози, танкери, химикаловози, кораби за насипни и генерални товари, и многофункционални кораби. За периода 1987 – 1998 в Булярд Корабостроителница са построени 57 кораба с тонаж от 5000 до 42 000 tdw. От началото на дейността на фирмата повече от 850 кораба за собственици от 27 страни са напуснали доковете на корабостроителницата.

телефон: 052/613192
e-mail: office@bulyard.com
www.bulyard.com


Вагоно-ремонтен завод – Карлово АД

Предметът на дейност на “Вагоно-ремонтен завод – Карлово” АД е ремонт на железопътни вагони и железопътна техника, производство на резервни части, възли и агрегати за подвижния железопътен състав. Партньори на “Вагоно-ремонтен завод- Карлово” АД са водещи, български компании като: “БДЖ” ЕАД – София “Юмикор мед” – Пирдоп “Булмек-93” ООД “ОЦК” – Кърджали “Нова плама трейдинг” ЕООД – София “Кълвача газ” – Ст.Загора “Топливо” АД – София “Карло Ваноли” – Швейцария

телефон: 0335/90 101
e-mail: vrzkar@mbox.infotel.bg
www.vrz-karlovo.com


Възход АД

Дружеството е с 48-годишна производствена история като основен доставчик на метални конструкции, машинни елементи и технологично оборудване за черната и цветна металургия, енергетика и химия. Наши базови клиенти в областта на металургията са: “Кремиковци”АД-София, “Стомана индъстри” АД-Перник, “КЦМ” АД-Пловдив, “ОЦК” АД-Кърджали, “ЮМИКОР МЕД” АД – Пирдоп, “Елисейна” ЕАД.

телефон: 032/62 11 88
e-mail: vazhod@evrocom.net
www.vazhod1.bg


Газстроймонтаж АД

Изграждане на газоразпределителната мрежа на територията на страната; изграждане на газопреносната система на територията на страната, транзитираща природен газ от Русия към страните от Балканския регион – Турция, Гърция и Македония; изграждане на всички съоръжения, свързани с газопреносната мрежа.

телефон: 02/951 59 65
e-mail: gsm@solo.bg
www.gasstroymontaj.com


Газтек БГ АД

“ГАЗТЕК БГ” АД е млада и модерна компания, която се утвърди като лидер в областта на газовите технологии. При нас работят специалисти с доказани професионални качества. Много от тях са получили своето висше образование и допълнителна квалификация зад граница. Участвали са в проектирането и строителството на преносни и разпределителни газопроводи и продуктопроводи и съпътстващи газови и енергийни съоръжения на територията на България, а също така и в Русия, Сирия, Либия, Ирак, Украйна и др.

телефон: 024283 425
e-mail: info@gastecbg.com
www.gastecbg.com


ГАЛКО АД

Фирмата е с дългогодишна традиция в производството на следните видове метални конструкции: Шини и опорни стълбчета за пътища Стоманена предпазна ограда за пътища Стоманенорешетъчни стълбове Заземитални устройства Антени за GSM оператори Оранжерийни конструкции Конструкции за отглеждане на животни Опори за газопроводи Други машиностроителни конструкции по чертежи на клиента Освен в България, фирмата продава продуктите си и в Германия, Франция, Италия, Унгария, Полша, Чехия, Кипър, Русия, Гърция, Нигерия, Алжир, Ливан, Египет, Иран, Ирак, Либия и редица други държави

телефон: 0777 80210
e-mail: galco@berg-bg.com
www.berg-bg.com


Геотехмин ООД

Уважаеми партньори, Следвайки предизвикателствата на времето на 12 декември 1990 година трима минни инженери – колеги и съмишленици поехме риска и създадохме дружеството Геотехмин – СВС ООД като компания за инженерингови и консултантски услуги за минната промишленост и опазването на околната среда. През изминалите години дружеството претърпя успешно развитие. То премина през редица национални и международни проекти, като постепенно се разрасна и добави към своя портфейл промишлено, инфраструктурно и гражданско строителство, пълен екологичен инженеринг и текущата успешна експлоатация на най-големия рудник за добив на мед и злато в България – Елаците. Сега Геотехмин контролира и развива бизнеса си чрез още шест други дружества с над 2500 наети служители. Цоло Вутов, Управител Геотехмин ООД

телефон: (02) 965 01 32
e-mail: office@geotechmin.com
www.geotechmin.com


Главбулгарстрой АД

ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ е най-голямата българска строителна компания с почти 40-годишен опит на националния и международните пазари. Компанията е специализирана във всички видове архитектурно-строителни работи: жилищни, обществени, инфраструктурни, промишлени и еко-проекти, включително инвестиционна дейност.

телефон: 359 2 91 51 703
e-mail: office@glavbolgarstroy.com
www.glavbolgarstroy.com/bg/


Дин Монтаж ЕООД

Фирма Дин Монтаж ЕООД гр.Бургас съществува от 92г. Дейността ни се състои в изработка доставка и монтаж на метални конструкции машини и тръбопроводи в промишленото строителство. Фирмата разполага със собствена производствена база в град Бургас на територията на ‘5-ти километър’. Фирмата изпълнява обекти на територията на цялата страна. Извършва качествен монтаж – демонтаж и завярване на най-високо ниво. Разполага с високо квалифициран и опитен персонал, който ежегодно преминава курсове по преквалификация. От началото на годината във фирмата се разработва и внедрява система за управление на качеството в съответствие със изискванията на стандарта БДС EN ISO9001:2001.

телефон: 056/583215
e-mail: info@din-montaj.com
www.marinesupport.biz/din/about.htm


Екип-Холдинг ЕООД

Фирма “ЕКИП – ХОЛДИНГ” ЕООД гр. Кърджали е дружество с ограничена отговорност основано през 1994 г. Основната дейност на фирмата е търговия с промишлени стоки и преди всичко със заваръчни консумативи – заваръчна тел, електроди, флексове, Миг-Маг апарати и други. Фирмата е и основен доставчик на метали, тръби и телени изделия за гр. Кърджали и региона. Фирмата е дългогодишен производител на: Блиндирани врати; Метални врати; Ролетни врати ; Огради и оградни пана; Парапети; Метални конструкции

телефон: 0361/6-29-93
e-mail: ekipholding@yahoo.com
www.ekip-holding.com


ЕКО-ТАНК ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

Фирма EKO-TAHK ООД принадлежи към групата “НИБ”, основана през 1991 г. със седалище София. Съвременното ръководство на фирмата и установените търговски взаимоотношения я поставят в изгодното положение да отговаря на всички изисквания от клиентите. Ние сме в състояние да изпълним всякакъв вид договори, независимо от стойността на елементите, както и да отговорим на всяко желание на клиента, като в същото време предлагаме услуги за качествен контрол и строителен надзар по проектите на клиента. Нашите производствени бази са “ЕКО-ТАНК ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД в Ямбол, като имаме съответните екипи от 5 инженери, 25 заварчици, 10 шлосери, 5 водещи контрола, които следят за качественото изпълнение на производствените продукти. Предприятието ни в Ямбол разполага с 12 t портален кран, монтажно хале 60 x 12 m с портални кранове 5 и 1,5 t , абкант, гилотина, валове, заваръчни апарати за MIG/MAG, WIG- и електрозаваряване, както и автомати за хоризонтално и вертикално заваряване. В София фирмата ни разполага с 55 серифицирани заварчици, 60 шлосери, монтажисти, кранисти и други специалисти.

телефон: 02/8558033
e-mail: ekotank@engineer.bg
www.ekotank.com/uns.htm


Елвада ООД

Инеженеринг – ремонтни дейности, специализирани в областта на енергетиката, електрически централи и подстанции, консултантска дейност.

телефон: 02/9717769
e-mail: elvada@elvada.com
www.elvada.com


Елдом инвест ООД

ЕЛДОМ ИНВЕСТ е най-големият производител на електродомакински уреди в България. “ЕЛДОМ ИНВЕСТ” има около 70 % пазарен дял на местния пазар на бойлери.Въпреки голямата конкуренция в бранша, над 30 % от произвежданата продукция е предназначена за износ за Швеция, Великобритания, Румъния, Словакия, Италия, Дания, Унгария, Ирландия, Литва и Исландия. За постигане на високото качество на произвежданите продукти се използват следните технологии: Студена обработка на листов материал, щанцоване и дълбоко изтегляне; Леене на магнезиеви сплави; Леене на пластмаси; Емайлиране на стомани; Нанасяне на прахово декоративно покритие; Преработка на пенополиуретан за изолация; Лазерно рязане на листов материал от въглеродни и неръждаеми стомани; Роботизирано заваряване по метода ВИГ и МИГ. “ЕЛДОМ ИНВЕСТ” ООД притежава сертифицирана система за управление на качеството съгласно ISO 9001:2000.

телефон: 052/500 347
e-mail: mail@eldominvest.com
www.eldominvest.com/


ЕМКО АД

“ЕМКО”АД – гр. Белене е създадено и организирано с основна цел производство на нестанд-артни стоманени конструкции от въглеродни, легирани и неръждаеми стомани. Ситуирано е като предприятие на територията на АЕЦ “Белене” и е свързано и националната шосейна речна и ЖП мрежа на България. Заводът е обурудван с най-необходимите машини за студено и горещо рязане на стомани, обработка на краища за заваряване, огъване на листове, тръби и валцови профили, машини за струговане, пробиване, фрезоване и др. В заваряването се прилагат всички методи, изпълня-ват се всички антикорозионни покрития.

телефон: 0658-227-53
e-mail: sales@emco-bg.com
emco-bg.com


Енемона АД

Енемона АД е частна българска инженерингова компания, основана през 1990 г. В компанията работят над 2500 висококвалифицирани, работници, специалисти, експерти и мениджъри. Енемона АД осъществява маркетинг, инженеринг, проектиране, управление, реализация и въвеждане в експлоатация на енергийни, промишлени и граждански обекти в страната и чужбина. Компанията изпълнява проекти по енергийна ефективност в сградния фонд на промишлеността и енергетиката. Проектираме и изграждаме възобновяеми енергийни източници. Всички дейности се осъществяват по международно утвърдени стандарти

телефон: 0973/80159
e-mail: office@enemona.com
www.enemona.com


Енергоинженеринг 89 ООД

Производство на електрически водогрейни котли за битово локално отопление с мощност до 200 kW. Производство на електрически парни котли за производствени нужди с мощност до 800 kW. Котелни инсталации за изгаряне в предкамера на дървесни отпадъци.

телефон: 02/9516177
e-mail: energo89@mail.bg
www.energoengineering89.com


Енергоремонт – Сливен ООД

“Енергоремонт – Сливен” ООД се намира на територията на град Сливен, непосредствено до ТЕЦ – Сливен. Фирмата е учредена през 1996 г. като приемник на цехова единица на Енергоремонт – Гълъбово, със самостоятелни функции. След придобиване на статут ООД дружеството развива основно пълен ремонт на ротори за МВ. Предмет на дейност: • производство и продажба на битови и промишлени стоки • селскостопански произведения • ремонт на енергийни обекти, резервни части за тях • монтиране на топлопреносни системи и абонатни станции, съоръжения, възли и детайли за тях, тръби и тръбни елементи, фасонни части • топлоизолационна и обмуровъчна дейност • производство на метални конструкции • строителство, монтаж и реконструкция на енергийни, промишлени, граждански и др. обекти • спедиторска и транспортна дейност.

телефон: 044/623908
e-mail: energoremontsliven@abv.bg
bulgaria.domino.bg/sliven/firmi/enrgor/us.htm


Енергоремонт Бобов дол АД

Със своя 35 годишен опит “ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ” АД участва в ремонти, рехабилитация и монтаж на съоръжения инсталирани в ТЕЦ, ВЕЦ, АЕЦ, топлофикационни и заводски централи, както в Енергетиката, така и в отрасли Химия и Металургия. В свои собствени производствени бази, оборудвани със съвременни металообработващи машини, заварочна техника, механизация и лаборатории за контрол на метала, извършва ремонт на енергетично оборудване и произвежда съоръжения, резервни части и метални конструкции. Дружеството е в състояние да извърши комплексни услуги свързани с проектиране, производство, доставки и монтаж на енергетично оборудване.

телефон: 0701/50101
e-mail: er.bd@abv.bg
www.erhold.bg


Енергоремонт Пловдив АД

ЕНЕРГОРЕМОНТ Пловдив АД е акционерно дружество, работещо в областта на проектиране, конструиране, изработване и монтаж на турбини и съоръжения за водно-електрически централи, както и проектиране, изработване, ремонт, реконструкция и монтаж на резервни части за енергетиката и други отрасли на промишлеността.

телефон: 032/961018
e-mail: enerepo@plovdiv.techno-link.com
www.energoremont.com


Енеркемикал ЕООД

Завод за изработка на метални конструкции, нестандартни метални изделия и ковашко-пресови машини.

телефон: 0658/25098
e-mail: enerkemikal@mail.bg
www.enerkemikal-bg.com


Есида

Газови и отоплителни съоръжения и инсталации.

телефон: 02/9713200
e-mail: esida@esidagas.com
www.esidagas.com


Заваръчно-монтажни услуги ЕООД

Заваръчно-монтажни услуги ЕООД е специализирана в извършването на заваръчни и електромонтажни услуги. Дружеството разполага с добре обзаведена база в гр. Плевен за изработване на метални изделия и електрооборудване. В състояние сме да изпълняваме следните инсталации: – отоплителни; – вентилационни; – ВиК; – електрически; – газопроводи; – спринклерни /пожарогасене/. В нашите възможности е заваряването на всички заваряеми черни и цветни метали. Нашите висококвалифицирани кадри са в състояние да изработват заваръчни процедури и технологии. Към дружеството е създаден лицензиран Учебен център за професионална квалификация на кадри в 25 различни специалности – обучение на заварчици, монтажници, електромонтажници, мотокаристи и др.

телефон: +359 64 680 146
e-mail: zmy_bg@abv.bg
www.zmu.bg


Ивена АД

Фирмата е специализирана в производство на машини и съоръжения за строителството: бетонови възли с производителност 35 m³, 60 m³ и 110 m³ в час, производствени комплекси за сухи строителни смеси, лентови и шнекови елеватори, транспортьори, смесители, сушилни и метални конструкции. Сътрудничи с немската фирма ELBA GmbH и италианската WAMGROUP S.p.A. при оборудването на бетоновите и силозните стопанства.

телефон: 0659 9 28 54
e-mail: office@ivena.eu
www.ivena.eu


ИДА – Дечо Колев ЕТ

телефон: 042/39505
e-mail: headoffice@idagroup-bg.com
www.idagroup-bg.com


Изапласт ООД

Четиридесет годишен опит в заваряването на пластмаси

телефон: 02/9790815
e-mail: isaplast@mail.com
www.isaplast.eu


Иркон ООД

Иркон ООД има значителен опит в специализираното разработване, производство и монтаж на строителни стоманени конструкции. Ние се ползваме от чуждестранния опит и добрата българска строителна традиция и успешно ги реализираме на строителния пазар, както у нас така и в чужбина. Нашият опит в строителното проектиране, технологията за прозводство и монтаж, естествено допълнени от нашите познания в областта на стенните и покривни обшивки, ни помагат да предложим на Вас, нашите клиенти, комплексни решения и качествено изпълнение. Стоманените конструкции на ИРКОН се характеризират със своята висока технологичност, рефлектираща в ефективна ценова компонента и комплексност на решението.

телефон: 02/917 54 00
e-mail: office@irconltd.com
www.irconltd.com


Искабул АД

Компанията “Искабул” АД е създадена през 1996 г. с 68% българско и 32% английско участие. Дейността й обхваща производството на различни метални конструкции. Фабриката е на площ от 10 000 м2, от които 2100 м2 са работните халета. Намира се в Дупница – 50 км от София, на главния път за Гърция – E79. Фабриката е оборудвана с всички машини, необходими за производството на разнообразни метални конструкции: Zinser за плазмено рязане Zinser за газово рязане Гилотина Механични ножовки Абкант Рунд-машини Шлайф-машина Ексцентър преса Инсталации за заваряване тип МИГ Бормашини Кранове до 10т товароподемност

телефон: 02/9591062
e-mail:
www.iskabul.com


Камаш АД

Фирма “КАМАШ” АД гр. Каварна е най-големият производител в България на земекопна и товарачна техника с 55 годишна история и опит.

телефон: 0570/82149
e-mail: office@kamasch.com
www.kamasch.com


КЗУ Бургас ООД

Изработка, монтаж и ремонт на резервоари; Монтаж и заваряване на технологични тръбопроводи; Изработка и монтаж на метални конструкции; Изработка и доставка на съдове под налягане; Заваряване и наваряване на цветни метали КЗУ – Бургас ООД е атестирана по TUV, като фирма-изготвител на надзорни съоръжения, а заварчиците по TUV съгласно EN285.

телефон: 056/880917
e-mail: kzu_bs_ltd@abv.bg
www.kzu-ltd.hit.bg


КЗУ Холдинг Груп

Консултиране, инженеринг, производство и монтаж на метални конструкции, надзор, търговия

телефон: 02/9623948
e-mail: office@kzu-group.com
www.kzu-group.com


Климатех АД

Климатех АД работи в направленията: Климатизация и вентилация; Топлообменни апарати и Въздохопрочистване. Произвеждат се: Въздухоохладими топлообменници; въздухопречиствателни инсталации; шумозаглушителни устройства; топлообменни апарати; оребряване на тръби; климатични секции, въздуховоди и въздуховодни решетки

телефон: 0391/63152
e-mail: info@klimatech.bg
www.klimatech.bg


Колорита 51 ЕООД

Металообработване, заваряване, наваряване, напластяване, инженеринг, консултации, конструктивно – технологични разработки

телефон: 02/9259936
e-mail: info@colorita51.biz
www.colorita51.biz/index_bg.htm


КОЛХИДА МЕТАЛ АД

Фирма “КОЛХИДА МЕТАЛ” АД е основана през 1992 год. в гр. Перник, България. Фирмата е специализирана в разработване, производство и продажби на метални конструкции. Производствените цехове са оборудвани с модерни металорежещи машини, преси до 650 тона, специална заваръчна и разкройваща техника, кранове до 32 тона. През 2003 г. фирмата изгради най-дългата в страна линия за горещо поцинковане, с размери на ваната за поцинковане 8,4х1,3х2,0 м, където се поцинковат едрогабаритни елементи, мантинели, стълбове, кули и всички видове тръби. Фирмата притежава собствена база с около 20000 кв.м площ, с изградена инфраструктура и закрита площ над 10000 кв.м, където работят над 250 души висококвалифициран персонал – инженери, техници, шлосери монтьори, монтажници, заварчици, строители, арматуристи и др.

телефон: 076/670 161, 670 179
e-mail: kolhida@pernik.net
www.kolhidametal.com


Котлостроене АД

Производство на котли и съдове под налягане

телефон: 02/9312371
e-mail: kotli@infotel.bg
www.kotlostroene.net/bg/history.htm


КЪЛВАЧА ИНЖЕНЕРИНГ

КЪЛВАЧА ИНЖЕНЕРИНГ е една от водещите компании в проектирането, изработването и монтирането на метални конструкции – различни по големина халета, складове, магазини, козирки, сенници подходящи за широк спектър от промишлени, търговски и административни обекти. Клиентите на компанията са редица водещи български и чужди компании, като “Петрол”, “ОМВ”, “Шел”, “Хеленик Петролеум”, “Ромпетрол”, Rohe, “Юмикор Мед”, “Либхер България”. Продуктите на компанията се продават в различни държави в Европа, Азия и Африка.

телефон: 042/600 380, 602 540, 607 540
e-mail: engoffice@kalvacha.bg
www.kalvacha.bg


Лесто Продукт ЕООД

“Лесто Продукт” ЕООД разполага с проектантски екип, който с дейността си осигурява възможност за прилагане на оптимални решения във всеки конкретен случай и производство на системи “по поръчка”. Фирмата е специализирана в листова обработка на метали с дебелина от 0.5 мм до 20 мм, лазерно рязане, щанцоване, огъване, заваряване и прахово полимерно боядисване. Оборудването е прецизно и високо производително, което позволява поддържане на високо качество и разумни цени.

телефон: 092/66 10 93
e-mail: lestoproduct@bitex.bg
www.lestoproduct.com/index.php?lang=bu&r=


ЛИЛИЯ ХИВ ООД

ЛИЛИЯ ХИВ ООД е частна българска компания. Основана е през 1991г. Дейности: ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛАЦИЯ ХЛАДИЛНИ И КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ ГАЗОПРОВОДИ И ГАЗОВИ ИНСТАЛАЦИИ ТОПЛОПРОВОДИ, АБОНАТНИ СТАНЦИИ, КОТЕЛНИ ЦЕНТРАЛИ ТЕХНОЛОГИЧНИ ТРЪБОПРОВОДИ НЕСТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ ЗА ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ ХЛАДИЛНИ КАМЕРИ, ХЛАДИЛНИ ТУНЕЛИ МЕТАН-СТАНЦИИ КОГЕНЕРАТОРИ

телефон: 02/9356900, 9802501
e-mail: office@liliahiv.com
www.liliahiv.com


Металик АД

Производство на стоманени конструкции. Производство на повдигателна и транспортна екипировка. Производство и ремонт на нестандартно енергетично оборудване.

телефон: 042/26008
e-mail: metalik@sz.inetg.bg
www.idagroup-bg.com/en/Metalik.htm


Метални конструкции – Плевен

“Метални конструкции – Плевен” – дъщерно АД, произвежда и монтира метални халета на промишлени и складови сгради, спортни зали, мостове, козирки за гранични контролно-пропускателни пунктове, реконструкция на курортни комплекси.

телефон: 064 30182
e-mail: metal-pl.domino.bg
www.bulgaria.domino.bg/pleven/firmi/metal/index.html


Металстрой АД

“Металстрой” АД е специализирана в изграждането на промишлени, търговски, селскостопански, административни и други комплектни обекти. Ние Ви предлагаме както пълен инженеринг, така и изпълнение на отделни фази от изгражданите обекти. Дружеството е основано през 1997 г. като изпълнител на метални и стоманени конструкции, строителство и монтаж на съоръжения. В ръководството на “Металстрой” влизат строителни и машинни инженери, чиито усилия са съсредоточени върху осигуряването на най-добрите строителни услуги за нашите клиенти. “Металстрой” е вносител от “METECNO” – Италия на панели – топлоизолационни, пожароустойчиви, шумоизолационни и хладилни панели, стенни и покривни ламарини с PVC покритие. Дружеството осигурява услуги на собственици и клиенти чрез комплексни строителни работи. “Металстрой” е комплексен изпълнител, който осигурява строителство и надзор и специализирани услуги за ново строителство, промишлени и строително-ремонтни проекти на търговски, административни и промишлени обекти.

телефон: 032/678 095;032/696 638
e-mail: sales@metalstroy.com;bise@plov.omega.bg
www.metalstroy.com


Металстрой АМС ООД

Строителна фирма „Металстрой АМС” ООД е регистрирана през 2001г., с предмет на дейност строително-монтажни работи и внос/износ на метални конструкции. Фирмата е специализирана в проектирането, производството и монтажа на стоманени халета за нежилищния сектор – производствени сгради, складове, супермаркети и търговски центрове, автосервизи и гаражи, спортни зали, самолетни хангари и др.

телефон: 02/873 27 27 /873 43 27
e-mail: metalstroy@mail.bg
www.metalstroy-ams.com


МЗ Балкани АД

производство на нестандартно оборудване, резервни части, реконструкция и модернизация на оборудването и възстановяване на мощностите (Включително и за ТЕЦ-а към ЛУКойл Нефтохим Бургас)

телефон: 056/898151
e-mail: mz-balkani@mbox.is-bg.net
www.mz-balkani.com


Микромет АД

Основен предмет на дейност на дружеството е проектиране, производство, ремонт и монтаж на метални съоръжения, инсталации, съдове под налягане, топлообменна апаратура, заваръчни технологии и др.

телефон: 052/750253;факс: 052/500-589
e-mail: office@micromet.bg
www.micromet.bg/bg/index.html


Минстрой Холдинг АД

“Минстрой Холдинг” АД е стоителна организация със специализация в следните дейности: – изграждане на подземни и надземни рудници за въглищната и рудната промишленост, кариерни и декоративни скални материали – обогатителни фабрики, хвостохранилища, екологична ликвидация на обекти – геологопроучвателни и сондажни работи – строителство на обекти за нефтената и газовата промишленост – тръбопроводи, нефтобази, помпени станции – изграждане на подземни и надземни хидротехнически соъръжения – строителство на пътни и железопътни тунели, поддържане и ремонт на същите – изграждане на инженерна инфраструктура, промишлено и жилищно строителство, офиси – проучвателни и проектни работи, специализирани консултански услуги – предоставяне на съвременна техника и квалифициран персонал

телефон: 02/963 5555
e-mail: minstroy@mg-bg.com
www.minstroy.com


Мир БГ АД

Метални конструкции и платформи, ролганги и ролгангови пътища, използващи се в различните поточни линии в автомобилостроенето и транспортни карго терминали за летища. Нестандартни поръчки в областта на общото машиностроене и строителството, машини за арматурни дворове и строителни подемници. Гумено-лентови транспортьори предназначени за транспортиране на различни видове пакетирани и насипни товари в металургичната, химическата, минната и други видове промишленост.

телефон: 096/300 510
e-mail: mir@mirbg.com
www.mirbg.com/bg/


Михайлов ЕООД

Монтаж, ремонт и поддръжка на газови съоръжения и инсталации с налягане до 1,2 MPa. Ремонт, преустройсво и сервизно поддържане на повдигателни съоръжения – мостови и козлови кранове и подкранови пътища. Извършване на монтаж, ремонт и преустройство на котли с високо налягане, съдове работещи под налягане, тръбопроводи за водна пара и гореща вода.

телефон: 076/672838;0888/220217
e-mail: mihailov.ltd@abv.bg


Монолит-99 ООД

Монолит-99 ООД гр.Г.Оряховица е търговско дружество с ограничена отговорност регистрирано по ТЗС Ф.Д.№482/1999г. на ВТОС. Дружеството е със 100% частен капитал. Предмет на дейност: Основният предмет на дейност е търговия на едро и дребно с черни , цветни и неръждаеми метали, метални изделия и услуги свързани с тях. Фирмата извършва газово, плазменно и механично рязане, стругаро-фрезови услуги. Изработва метални конструкции,метална дограма,пана ,решетки и др. Фирмата извършва транспортни услуги. Производство на поцинкован профил LT-40 с дължина до 12метра.

телефон: 0618/60185
e-mail: monolit99@yahoo.com
www.monolit99.com


Монтаж Комплект Инженеринг ЕООД

Проектиране, доставка, производство и монтаж на метални конструкции, съдове и съоръжения под налягане.

телефон: 02/978-48-11
e-mail: mce.office@mce-bg.com
www.mce-bg.com


Монтажинженеринг АД

“МОНТАЖИНЖЕНЕРИНГ” АД – СТАРА ЗАГОРА изпълнява следните видове монтажни работи: – Изработка и монтаж на метални конструкции, отопление, вентилация и климатизация (ОВиК), промишлен машинен монтаж, промишлен електромонтаж, трафопостове и подстанции до 20 кВ, въздуховоди и тръбопроводи за пара и гореща вода, монтаж и ремонт на всички видове енергетично оборудване, изработка и монтаж на резервоари до 50 000 м3, изработка на съдове под налягане, монтаж и поддръжка на подемни съоръжения

телефон: 042/622 755;042/602997
e-mail: office@montage-engineering.com
www.montage-engineering.com


МП-МЕТАЛПЛАСТ АД

Проектиране, производство и ремонт на метални конструкции, механизми, инструменти, резервни части, съоръжения, пресови метални изделия и свързаните с тях дейности по монтаж и обслужване

телефон: 07181/5693
e-mail: mp@metalplast.bg
www.metalplast.bg


НЕС – нови енергийни системи ООД

Фирма “ НЕС – нови енергийни системи “ ООД работи като самостоятелно дружество от 2000 г с предмет на дейност : производство на бойлери с една и две серпентини, битови електрически бойлери, специални бойлери, слънчеви колектори, термосифонни системи и елементи за слънчеви инсталации.

телефон: 054/874 552
e-mail: sunsystem@ro-ni.net
www.sunsystem.bg


НОРД АД – гр. Девня

“НОРД” АД е предприятие специализирано в производството на нестандартно оборудване, резервни части, съдове под налягане, топлообменна апаратура, помпи и друго оборудване основно за химическата промишленост

телефон: 0519/2396
e-mail: office@nordbg.com
www.nordbg.com


Овергаз Инк АД

Маркетинг, инженеринг, производство, предприемачество, посредничество и търговия, вкл. с горива и енергийни ресурси, инвестиции в общинските и градските инфраструктури, в т.ч. за газификация, топлофикация, електроснабдяване, водоснабдяване и др., лизинг, всякакви други дейности, които трябва да бъдат водени по търговски начин

телефон: 02/4283220
e-mail: press@overgas.bg
www.overgas.bg


Петко Петков 24 ЕООД

Ремонт, преустройство и поддържане на: Енергийни парни и водогрейни котли, съдове под налягане – І – ІV кат., тръбопроводи за П и ГВ – І – ІV кат., газови съоражения и инсталации на “природен” газ и газ “пропан бутан”, повдигателни съоръжения и ацетиленови уредби. Фирмата има опит в ремонта на Димососи, Дутеви вентилатори, Ел.филтри, ППС, ХШО, Пещна камера, Конвективни шахти, ИВП, подмяна кубове на ИВП, ремонт на РК за МВ, винтове за ШШО и други.

телефон: 0417/83098; 0888/516433
e-mail: office@petkopetkov24.com
www.petkopetkov24.com


Пещостроене и изолации – Монтажи АД

телефон: 02/9559732
e-mail: psimont@mail.orbitel.bg


ПЛАЗМОТРОНИК ООД

Фирма специализира в ремонта, възстановяването и заваряването на всякакви машини, детайли и съоръжения. Нови методи за възстановяване и заваряване. Специални заварки на всякакви метали. Ремонт на кораби, корабни двигатели, съоръжения и др.. Подводно рязане и заваряване. Ремонт на язовири, хидро-съоръжения, помпени станции и др. Техническа консултация

телефон: 052/300825
e-mail: nikov@ms3.tu-varna.acad.bg


Ремотерм ЕООД

Ремонтно – възстановителни дейности чрез заваряване, наваряване, механична обработка и всички необходими допълнителни операции за получаване на готово изделие от клиента. Основен дистрибутор на “CASTOLIN EUTECTIC” – ШВЕЙЦАРИЯ; Основен дистрибутор на “RHINO LININGS” – САЩ

телефон: 02/8320076
e-mail: remo@remoterm.com
www.remoterm.com


Ремтехстрой груп

Проектиране, изграждане и подръжка на железен път. Ремонт и ревизия на лека и тежка железопътна механизация /Plasser, Matisa и др./ Изработка на нови и доставка на оргинални части и консумативи Plasser, Matisa, ЕКГ и др Заваряване, възстановяване и ремонт на машини, детайли и съоръжения. Подводно техническа /водолазна/ дейност. Ремонт и заварка на всякакви детайли, части от цветни метали, чугун, хром-никелови, самозакаляващи се и други стомани и сплави. Ремонт на заваръчно оборудване. Неразрушим контрол /дефектоскопия/. Възстановяване на зъбни колела до 5 метра. Възстановяване на валове, оси и др. Нанасяне на защитни покрития – устойчиви на удър, абразивно и химическо износване.

телефон: 052/319980
e-mail: web@remtechnology.eu
remtechnology.eu/main.htm


РИС – МТ ООД

РИС – МТ ООД е създадена през 1994 г. с основна цел производство и монтаж на метални конструкции. Идеята за бизнеса възниква на базата на опита в областа, придобит в продължение на 30 г. от собственика на фирмата. Производствената база на фирмата се намира в София и е разположена върху площ от 2400 кв/м.

телефон: 02/934 66 94; 0896 858 364
e-mail: ris_m@abv.bg
ris-m.business.bg


РМЗ Вратцата ООД

РМЗ Вратцата” ООД гр. Враца е създадено през 1965г. с предмет на дейност – производство на резервни части за химическо и нефтохимическо оборудване, топлообменна апаратура, съдове под налягане, резервоари, дефектоскопичен контрол.

телефон: 092/66 58 11
e-mail: info@rms.vratza.com
rms.vratza.com/index.php?p=products


Румива ЕТ

Ние сме малка, но мобилна фирма специализирана в сферата на заваръчните услуги – всички видове цветни метали и сплави; метални конструкции и монтажническа работа свързана с такива; съдове под налягане-ремонт или участие като подизпълнителна или главна организация изпълнител на съоръжения от горе упоменатия тип. Гама-контрол, ултразвуков контрол и цветна дефектоскопия на заварените от нас изделия, при поискване от клиента или поръчителя можем да подсигурим.

телефон: 064/36486
e-mail: iva_bg@yahoo.com


Спартак АД

Фирмата произвежда: вентилационна и горивна техника, метални каси и палети, багерни кофи, различни метални изделия

телефон: 056/831554
e-mail: spartak@spartak.bg
www.spartak.bg


СТРИМОНА 2000 ЕООД

“СТРИМОНА 2000” ЕООД изработва и монтира метални конструкции по заявка и проект на клиента на най-ниски цени. Предлаганите от фирмата халета отговарят изцяло на индивидуалните изисквания на клиентите. “Стримона 2000” ЕООД предоставя и всички необходими документи за издаване на акт №16. Технологичните възможности на фирмата могат да покрият изработката на минимум 150 тона конструкции месечно. Предлаганите стандартни халета задоволяват напълно изискванията на отделния клиент. Различните типове конструкции се предлагат на клиента в зависимост от индивидуално зададените от него размери.

телефон: 0745|/69600
e-mail: info@strimona.net
www.strimona.net


Термохран Инженеринг АД

“Термохран Инженеринг” АД е създадено през 1991 година като събирателно дружество, през 1999г се преобразува в акционерно дружество. Основателите на фирмата Чолаков, инж. Събчев и д-р. инж. Петров са водещи специалисти в областа на топлообменната и масообменна техника, както и в областа на машините за преработка на плодове и зеленчуци. Във фирмата работят специалисти, които имат голям опит в технологиите, машините и инсталациите за производство на плодови и зеленчукови концентрати, млечни продукти и етерични масла. Машините, инсталациите и технологичните линии са собствени разработки и се произвеждат съвместно с машиностроителните заводи “Върбица”- Момчилград и “Биомашиностроене”- Пловдив.

телефон: 042/622201
e-mail: thi@stz.orbitel.bg
www.thermohran.com


Техносистем Инженеринг ЕООД

Производство и монтаж на топлообменна и съдова апаратура под налягане

телефон: 032/625282
e-mail: office@technosystem-bg.com
technosystem-bg.com


ТИТАНСТРОЙ ООД

Фирма “ТИТАНСТРОЙ” е основана в началото на 1991 година. Комплексната дейност на фирмата обхваща заготовка и монтаж на метални конструкции, бетонови настилки, сухо строителни системи, изработка и монтаж на рекламни съоръжения, всички видове строителни и довършителни работи. За целта фирмата разполага със складово производствена база в кв. Враждебна оборудвана с необходимите машини, съоръжения и високо квалифициран персонал. За изпълнението на СМР фирмата разполага с тежка, лека и малка механизация.

телефон: 02/9454160
e-mail: svilen@titanstroj.net
www.titanstroj.net


Томика-Метал АД

Томика-Метал АД е създадена през 1992 г. в гр. Пловдив като фирма, която се занимава с производство и монтаж на съоръжения от неръждаема стомана. С натрупването на опит разширява производството си в областа на хранително-вкусовата, козметичната, химическата и фармацевтична промишленост.

телефон: 032 90 10 20
e-mail: office@tomika-metal.bg
www.tomika-metal.bg


Тракция АД

Тракция АД е частно-акционерно дружество с основен предмет на дейност извършването на планови заводски ремонти, реконструкции и модернизации на всички видове товарни вагони. Като правоприемник на Вагонно-ремонтен завод – Самуил, основан през 1972г., Тракция АД съчетава дългогодишен опит и традиции в ремонта на вагони със съвременни, отговарящи на европейските стандарти технологии и начини на производство.

телефон: 08377/2840;088/7412838
e-mail: info@exservice.biz
exservice.biz


Трансвагон АД Бургас

Предметът на дейност обхваща маркетингова, проектно – конструкторска, технологична, производствена и търговска дейност в областта на: • производството на открити, платформени и покрити универсални и специализирани товарни вагони за нормално (1435 mm) и теснопътно (760 mm) междурелсие • производството на талиги за товарни вагони • производството на резервни части за подвижeн железопътен състав • ремонтът, преустройството и модернизацията на наличния парк товарни вагони • производството на метални конструкции • извършването на промишлени услуги

телефон: 056/810-747
e-mail: vzb-bs@transwagon-bg.com
www.transwagon-bg.com


Триада Инженеринг ООД

Триада инженеринг е създадена през 1990 година с основен предмет на дейност проектиране, производство и монтаж на метални конструкции. По – тясна специализация на фирмата са пространствените тръбно – структурни конструкции (ТСК), които са основна част от изпълнените от фирмата покривни конструкции. Наред с тръбно – структурните конструкции фирмата произвежда и монтира и традиционни метални конструкции за промишлени и обществени сгради като равнини рамки, ферми както и уникални конструкции за някои малки архитектурни форми.

телефон: 096/300 990
e-mail: triada@triada-bg.com
www.triada-bg.com


Тримо

От основаването си през 1961г., Trimo се установява като една от водещите европейски компании, предлагаща пълни решения в областта на стоманените конструкции. От седалището си в Словения, високата репутация на компанията за иновации, качество и поддръжка на клиенти се разпростира в цяла Европа и извън континента, и продължава да впечатлява като проучва нови пазари и се възползва от нови възможности. Trimo се гордее с това, че отговаря или дори надвишава очакванията на всички свои клиенти, поради което компанията е изготвила бизнес предложение,включващо предоставянето на пълни решения, вместо само отделни продукти. Ние приемаме вашите идеи и работим заедно от дизайна и производството до монтажа и обслужването. Нашето техническо-консултантско обслужване е на разположение на всички етапи от проекта,тъй като се стремим да предоставим само най-доброто и подходящо решение специално за вас. Словенската компания Trimo предоставя пълни решения в областта на: -Сглобяеми стоманени сгради -Стоманени конструкции -Фасади -Покриви -Контейнери -Звукоизолиращи системи

телефон: 02/917 54 13, 917 54 15
e-mail: office@trimo.bg
www.trimo.bg


УЕЛД ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

УЕЛД ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД Изготвяне на метални конструкции – това е основната специализация на нашето предприятие. Ние произвеждаме леки и бързо сглобяеми метални конструкции, включително и нестандартни метални конструкции. УЕЛД ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД осъществява: – проектиране и изготвяне на метални конструкции; – проектиране и изготвяне на парапети от хром-никелова стомана и алуминий; – проектиране и изготвяне на метални врати: дворни, апартаментни, входни; – заваряване на метали: (Fe-черни стомани, Al-алуминий и неговите сплави, мед и медни сплави, SS-неръждаеми стомани); – разработка на работна документация (чертежи, програми за машини с ЦПУ); – сглобяване на конструкцията в цеха и монтаж на обекта на поръчителя; – доставка чрез собствен транспорт или транспортна фирма;

телефон: 087/818 3152
e-mail: weld_eng@mail.bg
weld-bg.com


ХЕРКАЛ ЕООД

Фирма ХЕРКАЛ ЕООД е създадена през 1999 г. със седалище – гр. Пещера. Специализирана е в проектирането, изработването и монтажа на тежки, нестандартни и уникални сгради от метал: индустриални халета; логистични центрове; търговски комплекси; технологични, административни, спортни, туристически и развлекателни обекти. Дългогодишният ни опит с метални конструкции е довел до изграждане на перфектна производствена система, основана на специализация, стандартизация и високотехнологично оборудване, съчетани с професионализъм, бързина и безпогрешност. Резултатът, който постигаме е висококачествен продукт с минимална стойност.

телефон: +35935062176
e-mail: herkaloffice@gmail.com
www.herkal-bg.com


Херку АД

“Херку”АД е основана през 1991 година и е първата частна компания в България, която произвежда електрокари и мотокари. “Херку”АД е производителят, предлагащ най-широка гама мото и електрокари в Източна Европа по отношение на товароподемности и специфични изисквания на крайните клиенти.

телефон: +359 32 623725
e-mail: hercu@hercu-lift.com
www.hercu-lift.com


Хидравлични елементи и системи АД

телефон: 046/661464
e-mail: info@hes-co.com
www.hes-co.com


Химмаш АД

Химмаш АД е основен производител на апарати и съоръжения от неръждаема, въглеродна и биметална стомана за химическата, биотехнологическата, хранително-вкусовата, фармацевтичната и парфюмерийна промишлености, за енергетиката, металургията и строителството.

телефон: 038/664991
e-mail: himmash@haskovo.net
www.himmash.com


Химремонтстрой АД

Производство на оборудване за химическата и нефтохимическата промишлености, енергетиката, черната и цветната металургии, циментовата и хартиеноцелулозната промишлености, производство на различни видове метални конструкции и др.; Строително-монтажни работи във всички индустриални сфери. Предпускови и пускови дейности.; Рехабилитация, реконструкция и модернизация на съшществуващи производствени мощности; Фирмата е сертифицирана по стандарт за качество ISO 9001

телефон: 02/9176010
e-mail: himremont@mb.bia-bg.com
www.himremont.com


Хранинвест-Хранмашкомплект АД

Създадена през 1968 година „Хранинвест-Хранмашкомплект” АД е водеща фирма в българското машиностроене. В структурата на фирмата влизат бившите заводи: „Червено знаме”; „Тачо Даскалов”; „Железник”, инженеринговото предприятие „Хранмашкомплект” и „Хранинвест”. В годините след приватизацията на фирмата ние запазихме и доразвихме съществуващата технологична база, чрез непрекъснати инвестиции в закупуването на ново оборудване и технологии.

телефон: 042/600603
e-mail: hihmkt@hgzagora.com
www.hgzagora.com


ХРС Енергетично оборудване АД

Производство на бакова апаратура, топлообменици, метални конструкции, съдове работещи при повишено налягане и температура, съдържащи агресивни вещества. Предприятието извършва механична обработка. Предприятието е сертифицирано по ISO 9001.

телефон: 042/886123
e-mail: hrstroy@orbitel.bg


Централна Ремонтна База Перник ЕООД

Дружеството произвежда детайли, резервни части и възли от метал, ремонтира постоянотокови двигатели и генератори, асинхронни двигатели и силови трансформатори, ремонтира и изработва минни машини и резервни части за тях. Основни дейности:Ремонтна дейност Производство на валове до 5000 mm, ф800mm; съединители;редуктори; зъбни колела до ф800, модул 8;рейки; втулки – стоманени, бронзови, полиамидни; транспортни ролки L 132-2200mm, ф63-ф194 mm.Изработване на метални конструкции.Фирмата разполага с цех за изработване на мебели от масив, ПДЧ и MDF.

телефон: 076/602 783;076/602 776;076/630 169;факс: 076/602 778
e-mail: office1@crb-bg.com
www.crb-bg.com


ЦЕРБ АД

Централна Енергоремонтна База е създадена през 1948г. и се е утвърдила като надежден доставчик на услуги, свързани с ремонтиране на съоръженията, инсталирани в енергийните обекти на страната.

телефон: +359 2/ 8105454
e-mail: info@cerb.bg
www.cerb.bg


ЦРБ-2000 ООД – Пещера

телефон: 0888/795-095
e-mail: crb@pnet.pasat.bg


АКТИВИТИ ООД

“АКТИВИТИ” ООД е българска търговско-инженерингова фирма за доставка и монтаж на индустриално оборудване и техника. Фирмата e представител на фирмите ALUP Kompressoren – Germany, Miller Electric – USA, Gullco – Canada, MECOME – Italy, Rietschle – Germany, Itek – Italy, Esta – Germany, Baykal – Turkey, SOITAAB – Italy.

телефон: 02/9630843
e-mail: office@activitybg.com
www.activitybg.com


АС Електро ООД

Професионална заваръчна техника и консумативи

телефон: 032/676200
e-mail: info@aselectro.net
Error! Hyperlink reference not valid.


АСА 2000

Фирмата предлага висококачествени инверторни MMA и MMA/TIG заваръчни апрати.

телефон: 02/8472162
e-mail: office@asa2000.com
del-bg.hit.bg


Б.А.С.С. Груп АД

„Б.А.С.С. Груп” АД е в състояние да предложи на своите клиенти високотехнологични производствени предприятия с възможности за специализирана металообработка: Лазерно рязане на съвременни високотехнологични лазерни комплекси; Плазмено рязане; Щанцоване на листова стомана с висока производителност и точност на обработка на детайлите; Огъване на високотехнологични абкантпреси с автоматичен контрол на огъването, и с детектиращи блокове, позволяващи да се контролира прецизно ъгъла на огъване; Фрезоване на машини с CNC управление; Струговане на машини с CNC управление; Електродъгово заваряване в защитна среда от инертен газ с волфрамов електрод; Електродъгово заваряване в защитна среда от инертен газ с топим електрод; Заваряване по метод „MAG”; Електросъпротивително точково заваряване; Електродъгово заваряване на шпилки; Заваряване на ъгли на изделия от неръждаема стомана на автоматизирани машини Заваръчни конструкции; Монтажни дейности;

телефон: 0885/252292
e-mail: ajelev@bassgroupbg.com
www.bassgroupbg.com/bg


БЛАСТ Инженеринг ЕООД

“БЛАСТ Инженеринг” ЕООД е единственият производител на песъкоструйно оборудване в България, който обхваща цялата гама от малки песъкоструйни камери, използвани в зъботехниката и златарството, до мобилни 50, 100 и 200-литрови песъкоструйни апарати с индустриално приложение. Оборудването е подходящо за почистване от корозионни продукти и замърсявания на стоманени и стоманобетонни конструкции преди нанасяне на антикорозионни покрития, почистване на метали преди нанасяне на прахови покрития, както и почистване на всякакви отливки и леярски форми, матиране на стъкла , гравиране на надписи върху камък, дърво или стъкло, почистване на каменни фасади на сгради и др.

телефон: 02/9985995
e-mail: blast@blast-engineering.com
www.blast-engineering.com


БОРДМАШ ИНС ЕООД

“БОРДМАШ ИНС” ЕООД е официален представител и дистрибутор на SAF-FRO от мултинационалната групировка AIR LIQUIDE, световен лидер в областта на индустриалното оборудване и техника за: заваръчна техника за MMA, MIG/MAG, TIG-заваряване и плазмено заваряване; заваръчни роботи, трактори, заваръчни колони, листозаваръчни машини, автоматизация, ротатори и позиционери; заваръчни генератори; полуавтомати; оборудване за механизация на заваръчните процеси; системи за газо-кислородно и плазмено рязане; системи за водно и лазарно рязане; системи за пречистване на заваръчните газове, екстракционни системи и системи за рециклиране за заваръчните флюси; лазерно рязане и заваряване; защитни средства и консумативи.

телефон: 02/860–15–68 , 860-14-45
e-mail: bordmashins@abv.bg
www.bordmashins-welding.com


Булгарлазер ООД

Фирмата произвежда лазерни машини за рязане със следните възможности: – стомана (ниско и високовъглеродна), с дебелина до 6 mm ( 8mm при габарити на листата до 1000х1250mm ); – неръждаема стомана, с дебелина до 5 mm;

телефон: 02/8220773
e-mail: bl@vip.bg
blaser.hit.bg


ВАР ЕООД

Фирма ВАР ЕООД осъществява внос от 12 години на техника за ремонт и производство, предназначена за индустрията. В момента осъществяваме контакти с около 1000 клиента на територията на страната: машиностроителни и металообработващи предприятия; химическа и циментова индустрия; металургия; фармацевтика; фирми от енергетиката; хранително-вкусовата индустрия; автосервизи и др.

телефон: 0885/872340
e-mail: office@var.bg;var@mbox.contact.bg
www.var.bg


ВЕМАН ЕООД

Фирма ВЕМАН ЕООД е търговска фирма, предлагаща КОНСУЛТАЦИИ И ОФЕРИРАНЕ ЗА НОВИ И УПОТРЕБЯВАНИ МАШИНИ, като изключителен представител за България и Македония на водещи чуждестранни фирми – световни лидери в областта на металообработката: AMADA GmbH (Япония) – най-големият производител на CNC металообработващи машини в света, гилотини, абканти, щанци, лазери и комбинация щанца-лазер, отрезни машини; AGM GmbH (Германия) – втора употреба CNC металообработващи машини на AMADA; RESATO International BV (Холандия) – CNC машини за високо технологично прецизно водно-абразивно рязане (WATER-JET системи) на метали и неметали с дебелина до 200 мм, помпи за високо налягане и компоненти; SIMASV s.r.l (Италия) – CNC машини за деформация, рязане и щанцоване на листов материал и профили, хоризонтални и универсални огъващи машини, профило-огъващи машини, ъглови гилотини и щанци; EJTech GmbH (Япония) – Машини и технологии за точково заваряване

телефон: 032/903 447
e-mail: info@veman.biz
www.veman.biz


ГМК ООД

Фирмата произвежда високо-технологични заваръчни машини: – МИГ/МАГ със стъпково регулиране и транзисторни с плавно регулиране; -BИГ за постоянен, постоянен и променлив ток, със стъпково и с плавно регулиране -Плазми за рязане с въздух -Агрегатни машини за заваряване на детайли серийно производство с повече от 1 шев – Извършва гаранционен и извънгаранционен сервиз, предлага консумативи за заваряване. Фирма „ГМК”- ООД произвежда и системи за контрол на достъп – т.н. турникети, високи въртящи се врати и бариери. Такива са монтирани в „Метрополитен”- София, АЕЦ-Козлодуй, посолства на РБ в Москва и Киев и др. Фирмата е : Официален представител на „IGM-group”-Австрия за България и Румъния за роботи и роботизирани системи за заваряване. Официален представител на фирма „Spamel”- Полша за България и Румъния за пакетни превключватели, бутони и др. ел. компоненти в областа на заваряването и електротехниката.

телефон: 02/936 75 41;02/936 69 13
e-mail: gmk.welding@gmail.com
www.gmk-bg.com


Дикар Консулт

Фирма ДИКАР КОНСУЛТ разполага на склад с широка гама от ударнопробивна техника, ВиК инструменти и машини, дърводелски машини, шлайфмашини. Фирмата предлага заваръчна техника, компресори, генератори, подемни съоражения, пътно-строителна техника. Осигурява гаранционен и извънгаранционен сервиз за предлаганите машини.

телефон: 064/888111
e-mail: office@dikarconsult.com
www.dikarconsult.com


Евромаркет Груп

ЕВРОМАРКЕТ ГРУП е група от бързоразвиващи се, съвременни, търговско-инженерингови компании, лидер в доставките на индустриално оборудване, техника и инструменти за фирми от цялата българска индустрия. Днес клиенти на ЕВРОМАРКЕТ ГРУП са повече от 5000 фирми от цялата българска икономика. Компанията обслужва клиенти от областта на енергетиката, химическата и циментовата индустрия, металургията, машиностроенето, пътното строителство, транспорта, хранителната промишленост и други.

телефон: 02/9767101
e-mail: weld@embrd.net
www.euromarket-group.com


Електрик 90

Заваръчна техника и специализиран сервиз

телефон: 064/680547
e-mail:
www.elektrik90.com/index.php


Есаб Интернешънъл АД

Заваръчно оборудване и машини. Консумативи за заваряване.

телефон: 02/9744288
e-mail: esab@netbg.com
www.esabinternational.com


ИЗОМАТИК

Основното производство на ИЗОМАТИК са заваръчни трансформатори в т.ч. за роботизирано заваряване. Произвеждаме още заваръчни клещи и микропроцесорни управления за тях. Наши изделия работят в заводите на Ford, General Motors, Jaguar, BMW, Rolls-Royce, Daewoo, Schneider Electric-Bulgaria и др.

телефон: 02/774596
e-mail: isomatic@isomatic.com
www.isomatic.com


Институт по заваряване

Институтът по заваряване е производител на: специализирани машини за автоматично заваряване на водосъдържатели от нисколегирани и хром-никелови стомани с тегло до 2000 кg; ротатори за заваряване и наваряване на детайли с тегло до 250 кg; унифицирани модули и машини за механизирано и автоматизирано заваряване на линейни и кръгови шевове; трактори за механизирано заваряване и рязане; манипулатори за заваряване; специализирани машини за точково и релефно електросъпротивително заваряване.

телефон: 02/9790883
e-mail: izaad@mail.orbitel.bg
izamash.com


Каммартон България ЕООД

Заваръчно оборудване и консумативи

телефон: 02/926 60 60
e-mail: info@kammarton.com
www.kammarton.com


Кесин ЕООД

Производство на CNC и роботизирани машини

телефон: 0888/717583
e-mail: kessinltd@abv.bg
kessin-ltd.com


Кимекс Технолоджи

Кимекс Технолоджи е компания, която предлага на своите клиенти в България и чужбина високотехнологични решения съсредоточени главно в областта на заваряването и рязането на метали. Представители сме на лидери в производството на заваръчни апарати KEMPPI и плазморезателната техника HYPERTHERM. Инженеринговата дейност на фирмата е съсредоточена в интегрирането на японски индустриални роботи FANUC, както и производството на прецизни и висококачествени системи за рязане с CNC управление и Програмируеми, многоосни системи за автоматизирано заваряване – лесно приспособими, за разрешаване на разнообразие от заваръчни задачи в металопроизводството.

телефон: 02/8681562; 042/622350
e-mail: office@kimex-bg.com
www.kimex-bg.com


Кънев Инструмент

Ние сме търговска фирма с основна дейност технологично обезпечаване на процесите на заваряване и рязане. Представляваме на българския пазар български и чуждестранни производители.

телефон: 082/824 632
e-mail: info@kanev-instrument.com
www.kanev-instrument.com


ЛИМАТ – Славейко Липошлиев

Машини и инструменти за строителството

телефон: 052/502224
e-mail: limat@abv.bg


Максимал Разград ООД

Апарати за плазмено рязане, МИГ/МАГ заваръчни полуавтомати, зарядни устройства и тестери за акумулатори, стартерни колички

телефон: 084/623495
e-mail: maksimal@dir.bg


Озонт-Лазер ООД

“Озонт-Лазер” ООД е специализирана в областа на технологиите в сферата на лазерната техника.Наследник е на 40 годишен опит в производството на оптики и 12 годишен опит в сферата на лазерната техника.

телефон: 02/938 29 75
e-mail: office@ozontlaser.com
www.ozontlaser.com/home.php


Ред Стиил ЕООД

РЕД СТИИЛ ЕООД е фирма, специализирала се в проектиране и производство на машини за термично рязане с Цифрово Програмно Управление (ЦПУ). Предлагат се две технологии за рязане на метал: Газо-кислородно рязане Плазмено рязане Двете техонологии на рязане могат да бъдат използвани както отделно, така и заедно в една машина. Предлага се и технология за маркиране на детайлите чрез пневматичен модул с твърдосплавен конусен инструмент.

телефон: 02/9313915
e-mail: redsteel@mail.bg
www.redsteelbg.com


Редко ООД

Фирма РЕДКО е търговско дружество с ограничена отговорност, създадено през 1990 г. с основна дейност производство и търговия със заваръчно оборудване.

телефон: 02/978 03 41, fax 02/9732294
e-mail: office@redcobg.com
www.redcobg.bg


СИМАРО ООД

СИМАРО ООД е частна фирма, основана през 1996 г. Основната дейност на фирмата е ретрофит, модернизация и основни ремонти на металорежещи машини със ЦПУ – стругове, фрези, машинни центри и др. Разработка и производство на специални металорежещи машини. Разработка и изработка на механики и машини за газово, плазмено и лазерно рязане, роботи и манипулатори.

телефон: 042/626809
e-mail: simaro_99@yahoo.com
www.simaro-bg.com


Струна АД

“СТРУНА АД” произвежда широк спектър заваръчна техника и съответно с широка сфера на приложение. В производствената номенклатура на фирмата Вие ще намерите всяко оборудване за заваряване в защитно-газова среда и за заваряване с обмазани електроди както и всички необходими консумативи. Ние произвеждаме конвенционални (диодни) полуавтомати и широка гама транзисторна високочестотна техника (технология CHOPPER).

телефон: 02/920 20 06
e-mail: struna@dir.bg
www.struna.dir.bg


ТРЕГА ООД

Фирма ТРЕГА ООД е създадена през 1991 г. със седалище в гр. Пловдив с изцяло частен капитал. Фирмата предлага:Топлоизолации технически, Листове уплътнителни, Електроизолационни материали, Набивки, Пластмаси технически, Химикали технически Задвижващи елементи и инструменти, транспортни ленти и аксесоари, Изделия фрикционни, Лични предпазни средства, Материали пожарозащитни, Машини и съоръжения Заваръчни съоръжения, Криогенни технологии, Подемни съоръжения и дистанционни управления

телефон: 032/67 11 11
e-mail: trega@plov.net
tregaltd.com


Уелдтроник ООД

Производство и ремонт на заваръчна техника. Роботизирано заваряване

телефон: 032/637166
e-mail: weldtronic@abv.bg


Униор България ООД

Фирмата предлага: Професионални инструменти от UNIOR – Словения Заваръчна техника от VARSTROJ – Словения Консумативи за заваряване от ELEKTRODE JESENICE – Словения Неискрящи инструменти от METALLURGICA MINOTTI – Италия Режещи инструменти от VÖLKEL – Германия Свредла от KEIL – Германия

телефон: 02/9559 233;02/8560 504
e-mail: office@unior.bg
www.unior.bg


ФРОДЕКСИМ ООД

Апарати за електродно заваряванe

телефон: 02/818 56 10
e-mail: frodexim@frodexim.com
www.iskravar-bg.com


Харко ООД

ХАРКО ООД е производител на заваръчни машини и приспособления: Полуавтомати за МИГ/МАГ заваряване (MIG/MAG Welding Devices) Полуавтомати за МИГ/МАГ заваряване-HOBBY (MIG/MAG Welding Devices) Телоподаващи устройства (Wire feeders) Апарати за ВИГ заваряване (TIG Welding Devices) Апарати за плазмено рязане (PLASMA Cutting)

телефон: 02/9790 187
e-mail: harko_weld@yahoo.com
www.harko.dir.bg


ВСС-90 ЕООД /VALCO/

Фирма ВСС-90 ЕООД е Генерален Представител за България на немската фирма VALCO Edelstahl und Schweisstechnik GmbH, специализирана в областта на: специални стомани и сплави, добавъчни материали за заваряване, наваряване и спояване.

телефон: 029634063
e-mail: bcc-valco@bg400.bg
www.bcc-valco.com


Евромаркет Груп

ЕВРОМАРКЕТ ГРУП е група от бързоразвиващи се, съвременни, търговско-инженерингови компании, лидер в доставките на индустриално оборудване, техника и инструменти за фирми от цялата българска индустрия. Днес клиенти на ЕВРОМАРКЕТ ГРУП са повече от 5000 фирми от цялата българска икономика. Компанията обслужва клиенти от областта на енергетиката, химическата и циментовата индустрия, металургията, машиностроенето, пътното строителство, транспорта, хранителната промишленост и други.

телефон: 02/9767101
e-mail: weld@embrd.net
www.euromarket-group.com


Електроди АД

“ЕЛЕКТРОДИ” АД е единственият индустриален производител на електроди за ръчно електродъгово заваряване в България, осъществяващ преки продажби за вътрешния и международен пазар и като фирма с дългогодишна история в производството на електроди за заваряване и наваряване, поддържа постоянни директни контакти с консуматорите на електродите за заваряване и наваряване за оценка тяхната удовлетвореност, установяване на техните нужди и изисквания и разработване на нови марки електроди, които да посрещат своевременно нуждите на пазара.

телефон: 0724/2053
e-mail: office@electrodes.bg
www.electrodes.bg


Есаб Интернешънъл АД

Консумативи за заваряване

телефон: 02/9744288
e-mail: esab@netbg.com
www.esabinternational.com


ЖИТИ АД

„ЖИТИ АД” остава водещо в страната предприятие за производство на нисковъглеродни стоманени телове, гвоздеи (строителни и специални), скрепителни елементи, мрежи, бодлив тел и телени изделия.

телефон: 082/810318
e-mail: office@zhiti.com
www.zhiti.com


Италинокс България ООД

ITALINOX Bulgaria е представител за България на един от най-големите европейски производители и дистрибутори на материали и изделия от неръждаема стомана – Gruppo Vender

телефон: 042/254 181
e-mail: donka.koleva@italinox-bg.com
italinox-bg.com


Линде Газ България ЕООД

Производство и търговия с технически и медицински газове. Инженеринг, свързан с производство и дистрибуция на газове.

телефон: 02/9737302
e-mail: mihail.lozanov@bg.linde-gas.com


Месер България ЕООД

Месер България ЕООД е българското дружество на концерна МЕСЕР – водещ доставчик на технически газове и оборудване в световен мащаб.

телефон: 02/8073232
e-mail: office@messer.bg
www.messerchimco.bg/company/new_stock/index.html


Метизи АД

“МЕТИЗИ” АД е Дружество, специализирано в производството на стоманени телове, въжета и изделия от тях, резервни части, експорт и импорт.

телефон: 09123/2509
e-mail: metizi@metizi-co.com
www.metizi-co.com


Уелд Комерс ООД

Вносител на консумативи за заваряване: електроди, телове, тръбни телове, флюси, волфрамови електроди, електроди за рубене и др.

телефон: 02/8713-763;02/8713-749
e-mail: office@weldconsult.com


Балкан Стийл Инженеринг ЕООД

“Балкан Стийл Инженеринг” ЕООД предлага широка гама от стоманени изделия, както и тяхното производство при определени процеси на студена обработка на металите: Горещо валцована продукция, студено валцована продукция, Профили за сухо строителство, тръби

телефон: 02/971 11 09; 973 34 42;факс: 02/971 92 33
e-mail: bsesf@mail.bg
www.balkansteel.com


Витас-М ЕООД

Директен вносител на метали и метални изделия

телефон: 02/959 01 11;0886/318 802
e-mail: vitas_m@abv.bg
vitas-m.com


Интерком Груп ООД

Интерком Груп ООДе регистрирана като търговско дружество през 1995 г. с основен предмет на дейност: • внос, търговия и реекспорт на метали; • внос, търговия и реекспорт на стъкло; • внос и търговия на евро профили; • производство на поцинковани профили.

телефон: 052/ 574-200;052/ 574-220 факс 052/ 574-205
e-mail: office@intercomgroup.bg
www.intercomgroup.bg


Интерметал ООД

Фирма Интерметал предлага широка гама от материали за ВиК, отоплителни и индустриални инсталации, неръждаеми материали.

телефон: 02/9366014;9366024
e-mail: sales@intermеtal.bg
www.intermetal.bg


КРЕМИКОВЦИ – ТРЕЙД ЕООД

Външна и вътрешна търговия, внос на желязосъдържащи суровини, коксуващи се и енергийни въглища, технологично оборудване, износ на черни метали, строителство, комисионерство, търговско представителство и посредничество, сервизна, рекламна, информационна, програмна, консултантска и всякаква друга незабранена от закона дейност.

телефон: 02/935 46 61/62;Факс: 02/935 45 43
e-mail: info@kremikovtzi.com
www.kremikovtzi.com/bg/kremi_trade.asp


Метални изделия АД Бургас

“МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ” AД успешно устоява и затвърждава своето място в областта на производството и търговията с метални и телени изделия. Ние продаваме своята продукция както на вътрешния пазар, така и на традиционни пазари като: – Северна Америка – САЩ – Централна и Западна Европа – Германия, Италия, Испания, Дания, Великобритания, Кипър, Чехия, Словакия, Унгария – Балканския полуостров – Сърбия, Македония, Гърция, Албания – Близкия Изток – Сирия, Ливан – Африка – Египет, Алжир

телефон: 056/843 102
e-mail: office@metalny-izdelia.com
www.metalny-izdelia.com


Металснаб Холдинг АД

Основни дейности: Производство на електрозаварени тръби и профили, поцинковани профили за сухо строителство, поцинкован профил LT 35 и заварени мрежи. Търговия с черни и цветни метали, изделия и суровини и скрап. Сервизна дейност по разкрой, формоизменение на металите и изработване на арматурни заготовки. Консултантски услуги по приложение на металите

телефон: 02/9269846; 9269842;Факс: 02/931 0304
e-mail: office@metalsnab.com
www.metalsnab.com


Стомана Индъстри АД

СТОМАНА ИНДЪСТРИ АД е водещ производител на стомана в България, която присъства на националния и световните пазари повече от 50 години. Фирмата произвежда широка гама продукти, включително дебелолистова ламарина, сортов прокат, стоманени сфери и специални профили, както и полу-готови продукти (блуми, сляби и кнюпели).

телефон: 076/681230;076/681232;факс 076/681951
e-mail: local@stomana.bg
www.stomana.bg


ТисенКруп – Юпитер Стомана

Търговия с въглеродни и специални стомани

телефон: 02/942 78 50;942 78 51;факс 945 47 14
e-mail: sotirov@thyssenkrupp-jupiter.com
thyssenkrupp-jupiter.com


ФИЛИПЕКС ООД

ФИЛИПЕКС е създадена през 1991 г. и е лидер във вноса и търговията с неръждаеми стомани в България.

телефон: 032/601480
e-mail: philipex@plov.net
www.philipex.com


Хелиос – Метал Център ООД

„Хелиос – Метал Център” ООД е сред водещите фирми в областта на търговията и производството на черни метали за строителството. Търговската дейност на територията на страната е организирана в градовете – Пловдив, София, Бургас и Свищов. Складът за метали в град Пловдив разполага с над 250 вида стоманени профили – винкели, профилни тръби, “U” профили и “Т” профили, шини, квадрати, ламарини и др., на площ от 28000 м2,от които закрита площ е над 12000 м2.

телефон: 032/672981;032/674906
e-mail: www.heliosmetalcenter.com
office-plovdiv@heliosmetalcenter.com


Бултест и Ко ООД

Акредитиран Орган за контрол от вид “С” за извършване на радиографичен, ултразвуков, магнитен неразрушаващ контрол, контрол без разрушаване с проникващи течности и вакуум контрол на метални конструкции, тръбопроводи за пара, гореща вода,природен газ и вода, съдове и съоръжения под налягане.Извършване на визуален контрол и инспекция на заварени съединения. Консултации при оценяване съответствието на съдове и съоръжения под налягане, транспортируеми съдове под налягане.

телефон: 02/9758114
e-mail: bultest_co@abv.bg


Вектор НДТ ООД

Център за обучение и квалификация на персонал по неразрушаващ контрол – Вектор НДТ функционира от януари 2005 г., отначало в рамките на “Б и А Тех” ООД, а със самостоятелна регистрация като “Вектор НДТ” ООД – от януари 2006 г. Центърът продължава дейността на Център за обучение “НДТЕЦ”, който започва да функционира от началото на 2000 г., но прекратява дейност в края на 2004 г. Вектор НДТ е с 55% участие и с пълната подкрепа на Vector TUB , Германия, което ни дава възможност да ползваме тяхната изпитана система за обучение, доказала своето качество на претенциозен пазар като немския. Последна промяна ( 23 September 2008 )

телефон: 088/721 2657
e-mail: info@vector-ndt.net
www.vector-ndt.net


Контролтест ООД

Фирма “Контролтест” ООД е основана през 1995 г. Основната и дейност е в областта на разрушаващият, неразрушаващият контрол и диагностика на качеството на продукти, материали и съоръжения, електроизмервания, както и технически надзор на съоръжения с повишена опасност.

телефон: 02/9786788;9788114;0888/627616
e-mail: ctrltest@ctrltest.com
www.ctrltest.com


Монтажи ЕАД – ЦКЛ

Неразрушаващ, разрушаващ и електроконтрол, професионална квалификация и преквалификация.

телефон: 02/8710144
e-mail: ckl@montagi.com
www.montagi.com/bg/ckl.html


НЕКСУС Инженеринг ООД

Нексус Инженеринг ООД е частна и независима фирма предлагаща услуги, лабораторни изследвания и решения в сферата на безразрушителния контрол. Фирмата е основана през 2004 година и е локализирана в София, България. Персоналът на фирмата се състои от високо квалифицирани магистър-инженери и сертифицирани по EN-473 Ниво III и II специалисти в областта на безразрушителния контрол. Услугите предоставяни от Нексус Инженеринг ООД покриват широк диапазон – от научно изследователската работа до трансфера на технологии в индустрията. Дейностите на Нексус Инженеринг ООД включват контактен и имерсионен ултразвуков контрол, радиографичен контрол, контрол с проникващи течности, магнитно прахов контрол, вихрово-токов и визуален контрол.

телефон: 02/971-8374
e-mail: office@nexus-bg.com
www.nexus-bg.com


Омел НДТ

Контрол, доставка и сервиз на рентгенова апаратура – Контрол, доставка и сервиз на ултразвукова дефектоскопна апаратура – Официално представителство на MR Chemie и Belec – Собствено производство – Специализиран сервиз на промишлена дефектоскопна апаратура – Консултации за техническото оборудване, начин на работа и нормативи ОРГАН ЗА КОНТРОЛ “НДТЕК” ОТ ВИДА “С”, АКРЕДИТИРАН СЪГЛАСНО БДС EN 45004 :1998 СЪС СЕРТИФИКАТ ЗА АКРЕДИТАЦИЯ РЕГ. № 96 ОКС ОТ 05.06.2003 Г. НА БСА, ЗА КОНТРОЛ НА СЛЕДНАТА ДЕФЕКТОСКОПНА АПАРАТУРА:Ултразвукови дефектоскопи; магнитни дефектоскопи; индустриални UV- излъчватели; промишлени негативоскопи; дефектоскопи за изолационни покрития; апарати за определяне дълбочина на пукнатини; вихровотокови дефектоскопи; апарати за дебелина на покритие; апарати за едностранно определяне на дебелина, индустриални и медицински рентгенови апарати

телефон: 02/979 1322
e-mail: info@omel-ndt.com
www.omel-ndt.com


Технометал ЕООД

Технометал ЕООД – Акредитиран орган за контрол от вида “С”. Неразрушаващ контрол на всички видове метални изделия и заварени съединения чрез радиографичен, ултразвуков, капилярен и магнитнопрахов контрол, контрол на плътност и електроискрово измерване на изолационно покритие. Ултразвукова дебелометрия.

телефон: 02/9720707; факс 02/8730206
e-mail: tehnomet@mail.bg;technomet@abv.bg


Юнитест

Независим орган за контрол. БДС EN ниво 3 експерт

телефон: 02/8655061
e-mail: unitestndt@yahoo.com


А-Тест-Серт ЕООД

Дейността на фирмата е разделена в два основни отдела: Сертификационни услуги: Орган по сертификация на персонал с обхват на акредитацията съгласно БДС EN 17024:2004: Сертификация на “Изпълнителски персонал по заваряване” (заварчици. Консултантски услуги: За подготовка на проекти по програмите на Европейския Съюз (ЕС) За Програма ФАР За Структурни и кохезионни фондове на ЕС За инженерингова дейност

телефон: 02/865 01 92
e-mail: atestcert@abv.bg
www.atestcert.com


ТЮФ Норд България ЕООД

Обучение по системи за управление на качеството. Обучение на заварчици. Сертифициране.

телефон: 032/62 42 43
e-mail: syotov@tuev-nord.bg
www.tuev-nord.bg/new/page.php


ТЮФ Рейнланд България ЕООД

Сертификация на системи за управление Независим технически надзор при производството и монтажа на компоненти и изделия за работа в надзорната област Изпитване, сертификация и допуск на фирми за работа като заваръчно предприятие Сертификация на фирми производители на метални конструкции Сертификация на продукти Сертификация на персонал ЛОС по НСИОС за съдове под налягане ЛОС по НСИОС за съоръжения под налягане ЛОС по НСИОССП Обследване на енергийна ефективност

телефон: 02/987 90 87
e-mail: kdragunina@bg.tuv.com
www.tuv-rheinland.bg


БГ-ЦЗК ООД към Струна ООД

Лицензиран център за подготовка на заваръчни кадри. Извършва: – Обучение на заварчици по всички методи на заваряване, – Удължаване срока на валидност на документа за правоспособност чрез изпит, – Процедури по издаване на местен или Евросертификат, Работи по програми изградени на базата на БДС ЕН287 – 1 и Наредба Nr.7 на МОН. Разполага с необходимата материална база и квалифицирани преподавателски кадри по теория и практика.

телефон: 02/9202006;0885/632704, факс 02/9200585
e-mail: bg-czk@dir.bg
www.struna.dir.bg


БГЦПО Стара Загора

Предлаганото дългосрочно и краткосрочно професионално обучение в областта на Инсталационната техника, Автомобилната техника, Селскостопанската техника, Ортопедичната техника, Металотехниката и Заваряването е съобразено с потребностите на пазара. То съчетава по най-удачен начин теория и практика и така гарантира оптимална приложимост на получените професионални знания и умения. Заедно с курсовете по компютърна грамотност и езиково обучение, професионалните курсове създават важна предпоставка за по-добри професионални перспективи на много хора.

телефон: 042/600394
e-mail: info@bgcpo.bg
www.bgcpo.bg/dbbz_bg/stara/stara.htm


ГМ Инженеринг ООД

Консултатска дейност в областа на системи за управление на качеството. Обучение съгласно БДС EN ISO 9001:2000, БДС EN ISO 18001:1999, SA 8000 и други. Провеждане на независими инспекции/одити от втора страна по контрол и осигуряване на качеството. Управление на проекти в областа на строително-монтажната дейност.

телефон: тел./факс 02/9712835; 8713807
e-mail: gm_engineering@abv.bg


ЕМ.СИ.КЕЙ-КОМЕРС ЕООД

Професионално обучение по заваряване

телефон: 076/67 28 38;0888/220 217
e-mail: emsikei_ltd@abv.bg


УЦЗ Дъга ООД

Обучение на заварчици по всички основни методи на заваряване. Обучение без откъсване от производството. Атестация и сертификация на заварчици. Обучение и в други работнически професии.

телефон: 0888/502957
e-mail: uczd_ood@abv.bg


Център за обучение по заваряване /ЦОЗ/ към ТУ – филиал Пловдив

Центърът за обучение по заваряване /ЦОЗ/ към Технически университет – филиал Пловдив, провежда обучение “Международен инженер по заваряване” и „Международен технолог по заваряване”. Обучението и за двете квалификации е в съответствие с БДС ISO 3834 и БДС EN 719 и се осъществява по учебна програма на Международния институт по заваряване и Европейската федерация по заваряване, внедрена в страната от БЦКЗ

телефон: 0887/098 378
e-mail: tiamb@tu-plovdiv.bg
http://www.tu-plovdiv.bg/


Школа за международни инженери по заваряване (ШМИЗ) към ТУ София

Школата за международни инженери по заваряване (ШМИЗ) към ТУ София предлага обучение по специалностите международен инженер по заваряване – IWE и Международен технолог по заваряване – IWT

телефон: 02/965-2712
e-mail: nikolay_lolov@yahoo.com


Инженерни системи ЕООД

“Инженерни системи”ЕООД е строителна компания която развива дейността си в следните направления: – Проектиране,доставка и монтаж на метални конструкции – Проектиране,доставка и монтаж на оградни системи – Проектиране и изпълнение на вертикална планировка. Ние се стремим да ви предложим една комплексна услуга,която включва проектиране по всички части и менажиране на отделните строително-монтажни работи до окончателното приключване на обекта.

телефон: 088/5473 555
e-mail: office@engsys-bg.com
www.engsys-bg.com


ПИМ ООД

ПИМ ООД е 100% частна българска фирма, специализирана в производството на машини,съоръжения и технологични линии за хранително-вкусовата промишленост.

телефон: 038/664601
e-mail: pimltd@haskovo.spnet.net
www.pimbg.com/bg/main.htm


Полимери АД

телефон: 0519/9 2618
e-mail: glavinova@polimeri.org
www.polimeri.org/bg/index.htm


Санел АД

Санел АД е един от основните производители на крепежни елементи и метало-пресови изделия в България, с над тридесет годишна традиция в производството на винтове и гайки в съответствие с Български Държавен Стандарт и ДИН. Продуктовата гама на завода включва: крепежи, автоматни детайли, търговско оборудване – широка гама стелажи, гардеробчета за съблекални, метални кошчета за отпадъци, ел. табла, пощенски кутии, градинска мебел – пейки, скамейки, детски площадки, шкафове за ловно оръжие, спортни уреди

телефон: 0746/3 21 46
e-mail: sanel.sandanski@abv.bg
www.sanel99.com


СМК Монтажи АД

Фирмата извършва инженерингова дейност като проектира и изпълнява: * архитектурно строителни работи * реконструкция, модернизация и основен ремонт на сгради и съоръжения * улични и пътни настилки и благоустрояване * външни водопроводи, канализации, помпени станции и съоръжения * монтаж на кабелни линии, ел.уредби дo 35kV и ТП * парково и улично осветление * понижаване нивото на подпочвените води чрез иглофилтърни инсталации

телефон: 056/842780
e-mail: smk_montagi@abv.bg


Спарки АД

Eдин от водещите европейски производители на електроинструменти. Произвежда машини за обработка на почвата, селскостопански машини, кари, мотокари с висока проходимост и багери.

телефон: 082/885300
e-mail: sparkytruck.r.bg@sparkygroup.com


Старт-Инженеринг АД

въвеждане в експлоатация (пускане и оптимална настройка) на електро инсталации; настройка, пускане и наладка на КИП и А съоръжения и Системи за автоматизирано управление на технологично оборудване.

телефон: 02/936 03 73
e-mail: office@starteng.com
www.starteng.com/bg/index.html


Терра Груп АД

телефон: 042/619600
e-mail: terra@terragroup-bg.com
www.terragroup-bg.com


ТЕЦ Марица 3 ЕАД

Топлоелектроцентрала – производство на електроенергия.

телефон: 0391/61250
e-mail: m3dim@bg400.bg


ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД

телефон: 042/662 219
e-mail: penev@tpp2.com


ТЕЦ Русе

Предметът на дейност на “Топлофикация-Русе” ЕАД е производство на електрическа и топлинна енергия, комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, пренос на топлинна енергия, поддръжка и експлоатация на газопроводи ниско налягане и други дейности и услуги обслужващи основните дейности.

телефон: 082/883311
e-mail: tecrus@toplo-ruse.com


Топлофикация София

телефон: 958-6808
e-mail:


Уелд Консулт ООД

Консултантска и супервайзорска дейност в областта на заваряването и производството на метални конструкции.

телефон: 02/8713-763;02/8713-749
e-mail: office@weldconsult.com
www.weldconsult.com


Унимаш АД

Производство и продажба на транспортни системи за въгледобива, торсионни рами, подемни съоръжения и резервни части за тях.предмет на дейност производство и търговия в страната и в чужбина на машини и оборудване за добив на въглища, оборудване за транспортиране на земни маси, въглища и други насипни материали, машини за производство на керамични изделия и други машиностроителни изделия.

телефон: 062/620198
e-mail: unimash_office@mbox.contact.bg


Хидросистем ООД

Производство на хидравлични и пневматични цилиндри. Голямогабаритна екипировка.

телефон: 046/661652
e-mail: office@hydrosystem.net
www.hydrosystem.net


Хюндай Хеви Индъстрис

Производство на силови и измерителни трансформатори, стъпални регулатори и апаратура ВН.

телефон: 02/9381068
e-mail: elprom-trade@mb.bia-bg.com


Центромет АД

Центробежно леене на детайли.

телефон: 092/661425
e-mail: info@centromet.com
www.centromet.mtgbg.com