За нас

Български съюз по заваряване (БСЗ) е професионална, организация , която обединява български компании, за които заваряването е основен производствен процес, специалисти и изпълнителски персонал, работещи в областта на заваряването. Създаден през 1949 година като отдел ”Заваряване” към секция ”Машиностроене” на Научно-технически съюз, той наследява опита и традициите в бранша, спомага за въвеждане и прилагане на eвропейските и международни стандарти и добри практики в България.

Членство

Стани член
на Български съюз по заваряване

НАУЧИ ПОВЕЧЕ

Актуално

Спонсори

logo1 logo2
logo4 logo3
logo5 logo6

Обучение

ШМИЗ при ТУ-София:

  • Гарантира провеждане на учебен процес по програми одобрени от БЦКЗ на базата на минималните изисквания на IAB
  • Осигурява качествена материално-техническа база в т.ч. добре обзаведени лекционни зали и лаборатории, индивидуални учебни материали за всеки курсист, модерни видео и мултимедийни средства за обучение;
  • Ангажира квалифициран преподавателски състав от страната и чужбина, включително преподаватели със значителен промишлен опит в областта на заваръчните технологии