bws_logo_square

Най – добър млад заварчик на България 2018

Български съюз по заваряване и Българска организация на координаторите по заваряване имат удоволствието да Ви поканят за участие за четвърти пореден път на конкурсът

Най добър млад заварчик на България 2018

Конкурс за най-добър млад заварчик на Български 2018ще се проведе БГ – Център за заваряване и квалификации ООД, Струна, гр. София на 10.03. 2018. Победителите ще представят заваръчната общност на България на Международен конкурс по заваряване в Китай Аrc Cup International Welding Competition 2018.

Конкурсът открива възможност за заварчици на възраст  от 18 до 35 години* – мъже и жени, български граждани, представители на индустриални предприятия, ученици от техникуми или заварчици на свободна практика да премерят силите си, като демонстрират своите високи професионални умения по следните заваръчни методи:

 1. Ръчно електродъгово заваряване РЕДЗ – процес 111;
 2. Електродъгово заваряване в защитна газова среда с топящ се метален електрод МИГ/МАГ – процес 135
 3. Електродъгово заваряване в защитна газова среда с нетопящ се метален (волфрамов) електрод ВИГ – процес 141.

Тримата участници класирани на първи места по тези заваръчни методи от националният конкурс ще оспорят помежду си престижното звание:  Най-добър млад заварчик на България 2018. Те ще получат и възможност да участват като титуляри в престижния
Международен конкурс по заваряване / Аrc Cup International Welding Competition 2018/, който ще се проведе в Китай през месец юни 2018 г.
Тримата участници класирани на втори места ще бъдат резерви с готовност да заменят титулярите при нужда.

Срокове за кандидастване:
До 18:00ч на 26.02.2018: Подаване на документи за участие, както следва:
– попълнена регистрационна форма за участие; /задължително/
– кратка професионална автобиография; /задължително/
– препоръка от ръководител или техническо лице – заваръчен координатор;/препоръчително/
– изработване и документиране (фотографиране) на работната проба пред отговорния заваръчен координатор /препоръчително/
– резултат от проведено състезание от компанията, в която работят /при проведено такова/

като след коректното й попълване трябва да бъде изпратена на електронен адрес: office@bws-bg.org.

28.02.2018: Класиране по документи и информиране на допуснатите кандидати;
Допълнителна информация: До конкурса – състезание е предвидено да бъдат допуснати общо 30 участника от страната, по 10 участника за всеки от посочените методи.

От едно предприятие (клон на холдинг) се очаква представяне на 1 заварчик по всеки един от конкурсните методи.
При по голям брой желаещи препоръчваме провеждане на вътрешни и регионални състезания, с което да определи кандидата за националното състезание.

Регламентът на състезанието и конкретните задания, които участниците ще изпълнят по време на състезанието ще бъдат подготвени от специално назначена за това комисия от БСЗ и БОКЗ, за което допуснатите до конкурса кандидати ще бъдат своевременно известени.

10.03.2018: Провеждане на национално състезание
Място на провеждане: БГ – Център за заваряване и квалификации ООД, Адрес: 1330, гр. София, Ул. „Архитект Петко Момчилов“ № 4.
Допълнителна информация: Кандидатите (техните документи и заварените по време на състезанието образци) ще бъдат оценявани от комисия съставена от професионалисти с необходимия опит и квалификация. Заварените образци ще бъдат изпитвани съгласно изискванията на БДС EN 9606-1 и при необходимост от акредитирана лаборатория или орган за контрол.

Критерии за участие в националният конкурс:
• Младежи – мъже, жени на възраст от 18 до 35 години (не навършени към края на май 2018г)*.
• Умения на най-високо ниво по методи 111,135,141;
• Класирани при предварителният подбор
• Препоръчително е придружаване от ръководител или заваръчен координатор.

Техническа осигуреност на конкурса:

Организаторите на конкурса ще предоставят всичко необходимо за провеждане на конкурса: заваръчна техника, основни материали(тръби, планки), допълнителни материали(газ, тел, електроди), инструменти: телена четка, чук, флекс ит.н

Лични предпазни средства: Участниците следва да подсигурят лично защитно облекло, което отговаря на съответните професионални стандарти.
Допустимо е участниците да бъдат с облекло с логото на компанията, в която работят.

Безопасност: Преди започване на състезанието всички участници ще бъдат инструктирани относно правилата на безопасност на работното място

 

Критерии за оценяване на кандидатите (100 точкова система):
• Документално класиране
• Субективна оценка на умения
• Визуален оглед и контрол
• Време на изпълнение
• Събеседване
• Снимки от работни проби (при необходимост)
• Изпитване без разрушаване (при необходимост)
• Изпитване с разрушаване или огъване (при необходимост)

Награди:
Победителите ще бъдат наградени в БГ – Център за заваряване и квалификации ООД от представител на УС на Български Съюз по Заваряване.

Класираните на първите 3 места в отделните състезателни категории (MMA, MIG / MAG, TIG) на националния конкурс ще получат почетна грамота,а пред тримата победители е открита възможността да представят България в престижния Международен конкурс по заваряване International Welding Competition 2018.

Всички участници ще получат фланелки с логото Конкурс Най-добър млад заварчик на България 2018, заедно с грамота за участие в престижния конкурс.
Материали от събитието, като статии, снимки на победителите и информация за компаниите, в които работят ще бъдат публикувани в сайтовете на БСЗ и БОКЗ, както и в средства за масова информация.

Инициатива: Инициатори и организатори на конкурса са Българския съюз по заваряване (БСЗ) и Българска организация на координатирите по заваряване (БОКЗ).

Очаквани резултати: Със своето участие в конкурса, изявените млади заварчици ще имат възможност да премерят сили, да обменят опит, да разширят своя професионален кръгозор, ефективно да повишат своята мотивация, нивото на своята заваръчна подготовка и практически умения. Всичко това ще повиши и престижа на професията заварчик в България.

Очакваме Вашите кандидатури за участие в конкурса,

С пожелания за успех от Организационния комитет на конкурса
Най-добър млад заварчик на България 2018.

Допълнителна информация свързана с конкурса може да получите след запитване на адрес:

Е-mail: office@bws-bg.org / bowc@weld.bg
Телефон: +359 899 962 220
Инж. Павел Попгеоргиев, IWE

K-TIG-Welding-2

Демонстрация в реално време на иновативната технология за заваряване K-TIG?

Уважаеми колеги на 30.11.17 от 16 ч. имате възможност да наблюдавате онлайн презентация на иновативната технология за заваряване  K-TIG

Какво казва екипът създатели на K-TIG за своята технология?

K-TIG е еднопрпоходна, с възможност за постигане на пълен провар технология за заваряване, чрез която може да се изпълни 6-часовo заваряване на TIG метод в рамките на 3 минути – само 1% от обичайно изискваното време. Средната икономия на разходите на клиентите на K-TIG е между 80 и 95%.

K-TIG е процес на GTAW, който не изисква скосяване на краищата на основния материал, използва само 10% от обикновенно необходимия газ и произвежда много повторяеми заваръчни шевове, годни за тестване чрез ретнген (X-ray),  с превъзходно покритие и естетика на корените на шева.

Зваръчните шевове изпълнение чрез K-TIGотговарят на Американските, Европейските и Австралийски стандарти за заваряване, включително ASME IX, и са подложени на изчерпателно доказано и сертифицирано изпитване от страна на Lloyds.

Процесът K-TIG е подходящ за материали с по-ниски  проводимост, като неръждаеми стомани, никелови сплави, дуплекс стомани, титанови сплави и наистина курозоустойчиви и екзотични материали

Как да вземете участие в онлайн сесията / демонстрацията?

В уречения час кликнете върху този линк:

Please join my meeting from your computer.
https://global.gotomeeting.com/join/994473701

Той ще ви отведе до информационната сесия / демонстрация.
От какво имате нужда?

Компютър или лаптоп със силна интернет връзка, тон колони или слушалки, микрофон.

При възникнали затруднения при свързване със сесията моля не се колебайте да се свържете с нас.

Език на презентацията: Английски

Надяваме се организираната със съдействието на БОКЗ сесия и разпространена чрез БСЗ ще представлява интерес за Вас и ще помогне за разширяване на професионалния Ви кръгозор.

 

Изобретател2017-5

Учени от Центъра по заваряване към ИМСТЦХА – БАН получиха наградата „Изобретател на годината“

Чл.-кор. дтн Стефан Христов, проф. д-р инж. Пламен Ташев, асистент инж. Николай Алексиев получиха награда «Изобретател на годината» на Патентното ведомство в категория «Машиностроене и строителство» за изобретените от тях метод и устройство за изпитване склонността на металите към образуване на пукнатини при заваряване.

Проф. д-р Пламен Ташев  председател на регионална секция – София към Български съюз по заваряване (БСЗ) получи наградата от председателя на Комисията по икономическа политика и туризъм в Народното събрание Петър Кънев. Колективът от учени  от Центара по заваряване към ИМСТЦХА – БАН бе определен от десетчленно жури от представители на Патентното ведомство, Съюза на изобретателите и водещи университети в областта на интелектуалната собственост. В конкурса, който провежда за шеста поредна година, в категорията се състезаваха седем патента.

Изобретението на Чл.-кор. дтн Стефан Христов, проф. д-р инж.Пламен Ташев, асистент инж. Николай Алексиев може да намери приложение при изработване на метални конструкции в машиностроенето и строителството и при изпитване на склонността на стоманите при образуване на пукнатини в метала на шева и около шевната зона.  Учените бяха поздравени от председателя на БСЗ инж. Теодор Осиковски, който им честити наградата и пожела нови успехи. Той подчерта, че изобретеният от тях метод и устройство имат висока стойност както за изследователската, така и за практическата дейности, свързани със заваряването. Това е още едно доказателство за огромното значение на връзката между бизнеса и науката и необходимостта компаниите да инвестират в иновации.

Изобретател2017-1

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Курс за Международни дизайнери на заварени конструкции (IWSD)

Обучителен курс за Международни дизайнери на заварени конструкции (IWSD) ще се проведе в ЦПО към ИМСТЦХА – БАН и ще започне на 23.10.2017 г.

Подробности за ползата от преминаване на курса и придобиването на диплома IWSD прочетете ТУК.

Заявление за кандидатстване може да изтеглите от ТУК.

За записвания и информация за курса:

02 46 26 241 или www.weldingbg.com.

bws_logo_square

Нов курс за Международни инженери по заваряване (IWE)

На 26 октомври 2017 г. в 13.30 часа в зала 3306, блок №3 на ТУ – София ще започне нов курс за Международни инженери по заваряване при набиране на необходимия брой курсисти.

Условията за кандидатстване са следните:

 • молба по образец;
 • ксерокопие от дипломата за завършено висше техническо образование (бакалавър или магистър).

За повече информация относно провеждането на курса можете да прочетете в Информационния бюлетин 2017 или се обърнете към ръководителя на Школата за международни инженери по заваряване доц. Георги Саев –  GSM: 0882 270 567; 089 588 660  E-mail: gsaev@tu-sofia.bg

IWW

1

Те избраха заваряването, за да сбъднат мечтите си

Представяме Ви обикновените истории на трима млади хора, които избраха заваряването, за да сбъднат мечтите си за професионална реализация. Те доказват, че интересът към професията е нестихващ.

Джамал Амзов(27 г.), Ибрахим Амзов (25 г). и Магдалена Миланова (18 г) се обучават в ЦПО към ИМСТЦХА към БАН.

За братята Амзови заваряването първоначално е хоби и средство да си помогнат на работата в къщи. Двамата завършват местна гимназия в родопското село Годeшево, но в последствие всеки поема по свой път. Ибрахим работи в местна текстилна компания като механик, а Джамал избира да продължи висшето си образование в университет в Кувейт . Там той вижда, че професията заварчик е високо ценена и добре платена. Завръща се в България и предлага на брат си, да се запишат на курсове за обучение за заварчици, което ще им позволи по нататъшно професионално развитие и по – добър живот.

Ето какво споделят двамата братя за първите си впечатления от досега със заваръчната практика:

„ Когато заваръчната шлака изстине и с един удар на чукчето, тя падне наведнъж, а отдолу шевът е гладък се чувствам щастлив“, признава Ибрахим. За Джамал удовлетворението от работата идва, когато от заваръчната вана се образува добре офрмена „капка“, от която в последствие се получава гладък заваръчен шев. Допълват, че и двамата осъзнават, че работата е изключително отговорна и трябва да се върши от съзнателни хора.

Историята на Магдалена е по – различна. Тя завършва  НГПИ“Свети Лука“- София със специалност художествена обработка на метали. Там е първия й досег с металите, технологиите за обработка и свързване – коване, спояване, заваряване. В началото за нея заваряването е начин да реализира проектите си в училище. Подготовката на дипломанта й работа обаче, която е обемна инсталация – комбинация между метал и стъкло и трудностите, които среща я карат да се замисли за възможност да надгради познанията си в сферата на заваряването.

Първото нещо, което прави след завършването си е да планира курс в Център за обучение на заварчици. Магдалена споделя, че сега след часовете практика и успешното завършване на курса започва да разбира по – добре отговорността на професията. Вече й правят впечатление неща като качеството на заваръчните шевове в заобикалящата ни градска среда, които за съжаление не винаги са задоволителни.

Магдалена е млад човек, който обича екстремните спортове. Национален състезател е по таекуондо и инструктор по сърф и сноуборд, но споделя, че чувството от допирът с метала и искрите е несравнимо.

Предстои й кандидатстване в чуждестранен университет. Избира обучението за заварчик, защото ще й помогне за реализация на художествени проекти, но не изключва възможността да се отдаде на професията.

„Младите хора не бива да се плашат от заваряването, просто трябва да хванат ръкохватката, да сложат маската и да пробват, чувството е неописуемо. Разбира се това трябва да стане под надзора, на някой който разбира“, казва Магдалена с усмивка.

Уважаеми колеги, надяваме се тези истории да са вдъхновили също и Вас. Желаем успех на младите хора в реализирането на техните амбиции за професионална реализация. Приветстваме техния ентусиазъм и позитивна енергия!

Екипът на БСЗ

2

3

4

5

0

Инж. Анета Методиева е българската номинация към EWF за Най-добър Европейски координатор по заваряване

Инж. Анета Методиева от АК“Електрик“АД е българската номинация за конкурса „Най-добър европейски координатор по заваряне“, организиран от Европейската федерация по заваряване /EWF/. Кандидатурите ще бъдат разглеждани от назначена специално за случая компетентна комисия, а победителят сред всички номинации на държави участници в конкурса ще бъде обявен през месец септември 2017 г.

Инж. Методиева бе отличена с плакет и грамота от името на председателя на Български съюз по заваряване инж. Теодор Осиковски като победител в националния конкурс“ Най-добър Европейски координатор по заваряване на България за 2016г.“Ръководството на компанията и колегите й я поздравиха за успеха.

Националният конкурс се провежда за трета поредна година и цели да се даде признание за постиженията на притежател на диплома IWE / EWE координатор по заваряване при постигане на целите и осигуряване на съответствие с ISO 3834-2, ISO 15085-2 или ISO 1090-1.

Анета работи от 6 години на позицията отговорен заваръчен координатор в „AК Електрик“ АД, гр. Радомир като преди това тя има и производствен опит в друга индустриална компания отново в сферата на машиностроенето.

„AК Електрик“ АД е част от AQ GROUP AB (Швеция) като основната дейност на компанията е свързано с производство на електрически табла и изделия за железопътния транспорт.

В своето лично становище инж. Анета Методиева споделя:

През 2011 година успешно завърших курса за Международни / Европейски инженери по заваряване, в който инвестира компанията, в която работя и до днес – АК Електрик АД.

Работата в АК Електрик ми даде много, тъй като проектите по които работи компанията са разнообразни и със съответните високи изисквания от страна на клиента.

Личната равносметка на инж.Методиева:

Трудностите, които срещнах в началото на моята кариера като координатор по заваряване бяха свързани с недоверието на заваръчния персонал към мен като жена, която е избрала да се развива в „мъжка“ професия, каквато е заваряването. Но с времето, благодарение на добрата си подготовка, с упоритост и постоянен стремеж да доказвам, че знанията и опита, които имам могат да бъдат полезни и да служат за решаване на ежедневни технически проблеми, тези предразсъдъци отстъпиха пред доверието и колегиалното отношение.

 

1

 

Изпълнителният директор на “АК ЕЛЕКТРИК”АД, гр.Радомир – инж. Емил Николов мотивира номинацията си по следния начин:

Номинирам инж. Анета Методиева за Най – добър координатор по заваряване на България за нейната всеотдайност и огромен принос в сферата на заваряването на Алуминиеви изделия в „AК Електрик“ АД, гр. Радомир.

Пожелаваме успех на инж. Анета Методиева в международния конкурс за Най – добър Европейски координатор по заваряване!

 

2

3

4

EWF logo

Български съюз по заваряване обявява конкурс за Най-добър Европейски координатор по заваряване на България 2016

Конкурс за най-добър европейски координатор по заваряване се провежда за трети път в България с идеята да се даде признание за постиженията на притежател на диплома Европейски  инженер по заваряване /EWE/ при постигане на целите и осигуряване на съответствие с ISO 14731 и ISO 3834-2, EN 15085-2 или EN 1090-1.

Победителят от конкурса ще бъде и националната номинация за награда на Европейската федерация по заваряване /EWF/ за най-добър Европейски координатор по заваряване.

Наградата на EWF включва:

 • Безплатна регистрация за предстоящо през месец ноември 2017 година събитие на EWF,
 • Сумата от 1000 € за подпомагане на пътуване и настаняване за участие в събитието по награждаване.

По време на събитието ще бъдат връчени награден сертификат и чек.

Победителят и работодателят му ще бъдат оповестени чрез интернет страницата и бюлетина на EWF.

 

Повече информация за условията за участие в конкурса може да откриете ТУК.

Анкетна карта за участие в конкурса може да откриете ТУК.

ВАЖНО: ФИНАЛНИЯТ СРОК ЗА ПОДАВАНЕ КАНДИДАТУРИ ЗА КОНКУРСА СЕ УДЪЛЖАВА ДО 28.06.17

Eng_T_Osikovski

Инж. Теодор Осиковски бе преизбран за председател на БСЗ

Инж. Теодор Осиковски  беше преизбран за председател на Управителния съвет на Български съюз по заваряване (БСЗ) на проведеното на 16 март 2017 година общо отчeтно изборно събрание. Д-р инж. Марин Белоев продължава да е съпредседател на съюза.

За нови членове на Управителния съвет бяха избрани инж. Павел Попгеоргиев и инж. Силвия Стоянова. Членове на съвета остават проф.дтн Александър Желев, доц.д-р инж. Георги Саев, доц. д-р инж. Манахил Тонгов, инж. Борислав Паунов и инж.Венетко Борисов.

Инж. Теодор Осиковски е главен изпълнителен директор на „Енергоремонт Холдинг“ АД, има повече от 20 години опит в областта на машиностроенето и енергетиката. Той е магистър „Машинен инженер“ към Технически университет – София. В момента е докторант по заваряване в същият университет.
„БСЗ ще продължи да работи, както досега за повишаване качеството на обучение и квалификация на заваръчните кадри в България, за възстановяване на връзката между бизнеса и образователните институции”, каза инж. Осиковски.

По думите му приемът в професионалните училища и университетите трябва да се обвърже с нуждите и на регионалните икономики и индустрията.”Навлизането на новите стандарти и технологии и модерно заваръчно оборудване направиха професията заварчик по – привлекателна и предпочитана за младите хора. Днес заварчиците не просто трябва да притежават сръчност и умения, но и добри познания в областта на  металознанието и съвременните технологични процеси”, допълни той.

С гласуваните промени в Устава на съюза дейността на председателя ще бъде подпомогнат от Съвет, чиито членове са съпредседателят и главният секретар. В рамките на новия мандат на УС се предвиждат мерки за ефективно развитие на регионалните секции на съюза в страната, които ще олеснят работата и комуникацията с членовете по райони. Осем работни групи съставени, от утвърдени експерти ще работят за изпълнение на приетите по време на събранието мандатни задачи.

bws_logo_square

Нов курс за Международен Инспектор по Заваряване (IWIP) започва на 12.06.2017г.

Център по заваряване към ИМСТЦХ – БАН организира нов курс за Международен Инспектор по Заваряване (IWIP) от 12.06.2017г.

 1. За тези, които притежават диплома IWE интерес представлява втората (съкратена) част на курса – инспекционния модул ИМ;
 2. За колеги, които все още не са получили тази диплома, но имат знания свързани с технологичния модул ТМ могат да се явят на входящ изпит и да се включат в обучението за инспекционния модул и полагане на крайния изпит за нивото IWI-C.
 3. Повече информация ще намерите в приложената ОБЯВА. Желаещите да се включат в този курс следва да попълнят и приложеното ЗАЯВЛЕНИЕ.
 4. За Ваше улеснение прилагаме и “Кратка характеристика на квалификационното ниво „Международен Инспектор по Заваряване (IWIP) –преведена на български език извадка от учебната програма на IIW“.