bws_logo_square

Покана за отчетно-изборно събрание на Български Съюз по Заваряване – 15.12.2016

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Български съюз по заваряване“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква отчетно-изборно събрание на съюза на 15.12.2016 г. в 11 ч. в зала № 2140 (блок 2) на Техническия университет – София, при следния дневен ред:

 1. приемане на отчет на дейността на БСЗ за изтеклия период;
 2. приемане на финансов отчет;
 3. избор на председател и съпредседател на БСЗ;
 4. избор на управителния съвет на БСЗ;
 5. избор на членове на контролния съвет на БСЗ;
 6. промяна в устава на БСЗ;
 7. разни.

При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събраниетоще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.

20161101_182925

Научно-техническият съюз по машиностроене отбелязва 50-годишния си юбилей

Национално научно-техническо дружество „Дефектоскопия“, Български съюз по заваряване, Национален клуб на специалистите по двигатели с вътрешно горене, Национално научно-техническо дружество „Мениджмънт и инженеринг“, Национален клуб „Жени в науката и индустрията“, Национално научно-техническо дружество „Пластмаси и композитни материали в машиностроението“, Национално научно-техническо дружество „Прахова металургия“ и Национално научно-техническо дружество „Зъбни предавки и техника на задвижването“ съвместно с Института по механика на БАН организират отбелязване на Деня на народните будители и честване на 50-годишния юбилей на Научно-техническия съюз по машиностроене.

Съпричастните към двата повода каним да се присъединят към събитието на 1-ви ноември 2016 г. (вторник) от 17:00 часа в салона на V-ти етаж на Института по механика на адрес: гр. София 1113, ул. “Акад. Георги Бончев“, блок 4.

Ваши спомени за дейността на Съюза по машиностроене и за негови деятели можете да споделите в официалната част на събитието или на колегиалната среща на „На чаша вино“.

Участието си можете да заявите на електронен адрес: buditeli_2016@abv.bg

За организаторите: Проф. дтн инж. Митко Миховски

Снимки от събитието можете да разгледате тук:

esope

ТЕХНИЧЕСКИ ПАНАИР „ESOPE“ – ПАРИЖ

Според организаторите ESOPE е ключово събитие за индустриалните сектори свързани с производство и ремонт на съоръжения работещи под налягане.

Технически панаир ESOPE ще се проведе от 13 до 15 септември в Конгресен център в гр. Париж, Франция.

ESOPE цели да събере различни сектори като енергетика, химия, нефтохимическата и хранително-вкусовата промишленост, а събитието ще представлява интерес за всички експерти, професионалисти и потребители от следните области:

Производство:
• Оборудване и монтажни елементи за съдове и инсталации работещи под налягане;
• Аксесоари за съдове и системи работещо под налягане;

Доставки и дистрибуция:

 • Заваръчни материали и продукти;
  • Индустриални материали и оборудване.
  • Производители на стомана;

Инспектиращи и сертифициращи агенции и организации:
• Управление на проекти;
• Компании за маркетингови изследвания;
• Допълнителни услуги (поддръжка, логистика, CAD/CAM системи и др.)

Технически центрове:

 • Консултантски фирми;
  • Инженеринг;
  • Обучение;

Потребители:
• Купувачи / заявители;
• Потребители.

Повече информация за предстоящото събитие ще намерите на: http://www.esope-paris.com

БСЗ се стреми да Ви държи информирани относно световните събития, инициативите и иновациите в областта на заваряването.

melbourne

Годишна асамблея и международна конференция 2016 на Международния институт по заваряване (IIW)

От 10 до 15 юли в Конгресния изложбен център в Мелбърн, Австралия се проведе 69-та годишна асамблея и международна конференция 2016 на Международния институт по заваряване (IIW).

Международната конференция на IIW е уникален по рода си глобален форум, който предоставя възможност професионалисти от цял свят да споделят и развиват научно – технически познания в заваряването и свързаните с него дейности.

Организатори на събитието са Института за заваръчни технологии на Австралия (Welding Technology Institute of Australia) и Международния институт по заваряване (International Institute of Welding). Сред лекторите на конференцията са водещи експерти в иновативните технологии в областта на заваряването от цял свят.

Темата на конференцията тази година е “От концепцията до извеждането от експлоатация – цялостният жизнен цикъл на заварените компоненти“.

Висококачествените заварени компоненти дават възможност:

 • да се намалят капиталовите разходи и текущите оперативни разходи за активите;
 • да се подобри експлоатацията на активите;
 • да се подобри ефекта върху околната среда, влиянието върху здравето и сигурността;
 • да се подобри регулаторното съответствие и да се намалят правните рискове за собствениците на активи.

Международната конференция в Мелбърн експлоатира темата за важността на жизнения цикъл на заварените компоненти с фокус върху:

 • Заваряването като част от производствения процес;
 • Автоматизация в заваряването;
 • Способност за изпълняване на поставените целите и за прeдоставяне на нужните услуги;
 • Поддръжка, ремонт и удължаване на експлоатационния период;

Очаквайте материали и извадки от асамблеята и конференцията в Мелбърн 2016 в следващи публикации на нашия сайт www.bws-bg.org

БСЗ се стреми да Ви държи информирани относно световните събития, инициативите и иновациите в областта на заваряването.

DSCN0855

Вътрешнофирмено състезание по заваряване в „АК Електрик“ АД – Радомир

На 25.06.2016 г. в индустриалното предприятие „АК Електрик“ АД – Радомир се състоя вътрешнофирмено състезание по заваряване. В него се конкурираха 10 заварчици от компанията по методите 135 и 141. В рамките на професионалната надпревара участниците трябваше да заварят челно и ъглово стиковани планки в позиция PF – вертикал.

Състезателните проби бяха оценени от сформирана за целта висококвалифицирана комисия чрез безразрушителен – визуален контрол и разрушителен контрол – оценка на лом.

За да наблюдава процеса на провеждане на състезанието и оценяването, бе поканен инж. Павел Попгеоргиев – главен секретар на Български съюз по заваряване, който ден преди това се бе завърнал от световното състезание по заваряване в Пекин, Китай. Той даде висока оценка на инциативата на мениджмънта за организирането на събитието и сподели мнението си, че условията и правилата за провеждане на вътрефирмения конкурс не отстъпват на тези на международното състезание. Инж. Павел Попгеоргиев запозна участниците с постигнатите успехи за българския младежки отбор по заваряване по време на световното първенство в Китай и увери заварчиците от АК Електрик, че практикуваната от тях професия е престижна и ценена в цял свят.

Наред с характерните за оценка на заваръчно съединение белези, бяха оценявани и субективни фактори, като организираност при работа, съобразителност с общите правила и ценности на компанията, спазване на безпосност при работа и т.н. Заварчиците показаха, че опитът и познанията, натрупани в работата им, са на много високо ниво и че прилагат принципите на надеждност, отговорност и стремеж към непрекъснато усвояване на нови процеси и практики, с което утвърждават предимствата на компанията на нашия и международния пазар.

Отличилите се в състезанието заварчици получиха много награди и плакети за най-добър заварчик на Ай Кю Електрик. По информация от мениджмънта първенците от това състезание ще участват в международен конкурс по заваряване в цялата група AQ GROUP AB (Швеция).

Екипът на БСЗ се присъединява към пожеланията за успех на нашите заварчици!

БСЗ се стреми да Ви информира за инициативи и мероприятия от света на заваряването, чрез които се утвърждава обществения престиж на професията и се подпомага повишаването на професионалното ниво и квалификацията на специалистите в областта

electron-beam-technologies

Конференция по електронно лъчеви технологии

Дванадесета международна конференция по електронно лъчеви технологии ще се проведе на 13-18 юни 2016г в гр. Варна, България.

Конференцията се организира от Институт по електроника на Българската академия на науките. Технологичен център по електронно лъчеви и плазмени технологии гр. София в сътрудничество със Съюз по електроника, електротехника и телекомуникации.

Очаква се в събитието да вземат участие учени и професионалисти от областта на електронно лъчевите технологии от страните: България, Русия, Беларус, Украина, Казакстан, Турция, Чехия, Словакия, Румъния, Китай, Корея, Япония, Африка, Италия, Великобритания, Германия, и др.

Повече информация за събитието може да откриете на: http://www.ebt2016.com/index.htm

BEST YOUNG WIELDER OF BULGARIA 2016_020-1

Трети Национален конкурс „Най-добър млад заварчик 2016”

Класираните на първите три места ще представят България на престижния Beijing „ARC Cup“

Представители на различни компании и работещи на свободна практика премериха сили в Третия Национален конкурс”Най-добър млад заварчик 2016”, организиран от Български съюз по заваряване(БСЗ) и Българска организация на координаторите по заваряване(БОКЗ). Той се проведе на 19 март в София в Учебния център на „Струна”АД. Състезанието даде възможност те да покажат професионалните си умения, да обменят опит и добри практики и повишат личната си мотивация за кариерно развитие. Целта на конкурса бе да повиши престижа на професията заварчик.

Класиралите се на първите три места ще представят България на Международния Конкурс 2016 Beijing „ARC Cup“, който ще се проведе на 18-23 юн в Пекин. Това са: Петьо Опров в „Електродъгово заваряване в защитна газова среда с нетопящ се(волфрамов) електрод процес 141, Лилян Тодоров в „Електродъгово заваряване в защитна газова среда с топящ се метален електрод МИГ/МАГ-процес 135 и Димитър Гергов – Ръчно електродъгово заваряване РЕДЗ процес 111.

Право на участие в третото състезание имаха заварчици на възраст от 18 до 35 години и ученици.Номинираните на четвърто, пето и шесто  място са определени за резерви в престижното международно състезание. Те и победителите получиха грамоти и бяха поздравени от почетния Председател на БСЗ д-р инж. Марин Белоев и от доц.д-р Петър Държанов, ръководител на БЦКЗ.

image-03-672x234_c

Конкурс „Най-добър млад заварчик на България – 2016“

Състезанието  ще се проведе в Център по заваряване Струна, гр. София на 18-19.03.2016. Победителите  ще представят заваръчната общност на България на Международен конкурс-състезание по заваряване Beijing АRC Cup 2016, Китай .

Конкурсът открива възможност за заварчици на възраст до 35 години* – мъже и жени, български граждани, представители на индустриални предприятия, ученици от техникуми или заварчици на свободна практика да премерят силите си, като демонстрират своите високи професионални умения по следните заваръчни методи:

1. Ръчно електродъгово заваряване РЕДЗ – процес 111;
2. Електродъгово заваряване в защитна газова среда с топящ се метален електрод МИГ/МАГ – процес 135/
3. Електродъгово заваряване в защитна газова среда с нетопящ се метален (волфрамов) електрод ВИГ – процес 141.

Тримата участници класирани на първи места  по тези заваръчни методи от националният конкурс ще  оспорят помежду си престижното звание: < Най-добър млад заварчик на България 2016. Те ще получат и възможност да участват като титуляри в престижния
Международен конкурс по заваряване Beijing АRC Cup 2016,  който ще се проведе в Пекин, Китай през 18-23 юни 2016 г.
Тримата участници класирани на втори места  ще бъдат резерви с готовност да заменят титулярите при нужда.

Срокове за кандидастване:
До 22:30ч на 28 Февруари 2016: Подаване на документи за участие, както следва:
– попълнена регистрационна форма за участие; /задължително/
– кратка професионална автобиография; /задължително/
– препоръка от ръководител или техническо лице – заваръчен координатор; /препоръчително/
– изработване и документиране (фотографиране) на работната проба пред отговорния заваръчен координатор /препоръчително/
– резултат от проведено състезание от компанията, в която работят /при проведено такова/.

Регистрационната форма за кандидатстване може изтеглите от следния линк: http://www.weld.bg/oldsite/Reg.form.best.welder.doc , като след коректното й попълване трябва да бъде изпратена на електронен адрес: bowc@weld.bg.

11 Март 2016: Класиране по документи и информиране на допуснатите кандидати;
Допълнителна информация: До конкурса – състезание е предвидено да  бъдат допуснати общо 30 участника от страната, по 10 участника за всеки от посочените методи.
От едно предприятие (клон на холдинг) се очаква представяне на 1 заварчик по всеки един от конкурсните методи.
При по голям брой желаещи препоръчваме провеждане на вътрешно състезание, което да определи кандидата за националното състезание.

Регламентът на състезанието и конкретните задания, които участниците ще  изпълнят по време на състезанието ще бъдат подготвени  от специално назначена за това комисия от БСЗ и БОКЗ, за което допуснатите до конкурса кандидати ще бъдат своевременно известени.

18-19 Март 2016: Провеждане на национално състезание
Място на провеждане: Център по заваряване <Струна>,  Адрес: 1330, гр. София,  Ул. „Архитект Петко Момчилов“ № 4.
Допълнителна информация: Кандидатите (техните документи и заварените по време на състезанието образци) ще бъдат оценявани от комисия съставена от професионалисти с необходимия опит и квалификация. Заварените образци ще бъдат изпитвани съгласно изискванията на БДС EN 287-1, БДС EN 9606-1 от акредитирана лаборатория или орган за контрол.

Критерии за участие в националният конкурс:
• Младежи-мъже, жени на възраст до 35 години (не навършени към 30 юни 2016г)*.
• Умения на най-високо ниво по методи 111, 135, 141;
• Класирани при предварителният подбор
• Препоръчително е придружаване от ръководител или заваръчен координатор.

Техническа осигуреност на конкурса: Организаторите на конкурса ще предоставят всичко необходимо за провеждане на конкурса: заваръчна техника, основни материали (тръби, планки), допълнителни материали(газ, тел, електроди), инструменти: телена четка, чук, флекс ит.н

Лични предпазни средства: Участниците следва да подсигурят лично защитно облекло, което отговаря на съответните професионални стандарти.
Допустимо е участниците да бъдат с облекло с логото на компанията, в която работят.

Безопасност: Преди започване на състезанието всички участници ще бъдат инструктирани относно правилата на безопасност на работното място

Критерии за оценяване на кандидатите (100 точкова система):
• Документално класиране
• Субективна оценка на умения
• Визуален оглед и контрол
• Време на изпълнение
• Събеседване
• Снимки от работни проби (при необходимост)
• Изпитване без разрушаване (при необходимост)
• Изпитване с разрушаване или огъване (при необходимост)

Награди:
Победителите ще бъдат наградени в Център по заваряване Струна от представител на УС на Български Съюз по Заваряване.

Класираните на първите 3 места в отделните състезателни  категории (MMA, MIG / MAG, TIG) на националния конкурс ще получат почетна грамота,а пред тримата победители е открита възможността да представят България в престижния Международен конкурс по заваряване Beijing АRC Cup 2016.

Всички участници ще получат фланелки с логото Конкурс Най-добър млад заварчик на България 2016, заедно с грамота за участие в престижния конкурс.
Материали от събитието, като статии, снимки на победителите и информация за компаниите, в които работят  ще бъдат публикувани в сайтовете на БСЗ и БОКЗ, както и в средства за масова информация.

Инициатива: Инициатори и организатори на конкурса са Българския съюз по заваряване (БСЗ) и Българска организация на координатирите по заваряване (БОКЗ).

Очаквани резултати: Със своето участие в конкурса, изявените млади заварчици ще имат възможност да премерят сили, да обменят опит, да разширят своя професионален  кръгозор, ефективно да повишат своята мотивация, нивото на своята заваръчна подготовка и практически умения. Всичко това ще повиши и престижа на професията заварчик в България.

Очакваме Вашите кандидатури за участие в конкурса,

С пожелания за успех от Организационния комитет на конкурса
Най-добър млад заварчик на България 2016.

Допълнителна информация свързана с конкурса може да получите след запитване на адрес:
Е-mail: bowc@weld.bg
Телефон: +359 899 962 220
Инж. Павел Попгеоргиев, IWE