ndt

Международна конференция „Дни на Бeзразрушителния контрол“ 2019

17-21 юни 2019, Созопол, България

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да Ви информираме, че Дните на безразрушителния контрол 2019 г. ще се проведат от 17 до 21 юни 2019 г. в гр. Созопол в школата на Българския червен кръст.

Новост за 2019 година е разширяването на тематиката на Дните на БК със специализиран семинар „Технологии в заваряването“, който ще организира Българският съюз по заваряване (БСЗ).

Всички заинтересовани лица са поканени да участват в конференцията с представяне на доклади, с презентация или на постер сесията.
Производителите и доставчиците на апаратура и материали за безразрушителни и разрушителни изпитвания и заваряване, софтуер, литература и доставчици на услуги са поканени да представят своите продукти и иновации на специализираната изложба.

Подробна информация за събитието може да откриете тук:

http://www.bg-s-ndt.org/NDT_Days/2019/2019_bg.html

Разчитаме на Вашето участие и на специалисти от други области на машиностроенето. Надяваме се да поканите за участие Вашите партньори от страната и чужбина.


проф. дтн Митко Миховски,
Председател на „Дни на БК 2019“,
Председател на ННТДД


д-р инж. Марин Белоев,
Съпредседател на „Дни на БК 2019“,
Председател на БСЗ


bws_logo_square

Нов курс за Международни специалисти по заваряване (IWS) 2019 в ЦПО към ИМСТЦХ-БАН

На 14.03.2019 (Четвъртък) от 12ч ще стартира курс за Международни специалисти по заваряване (IWS) въз основа на изискванията на най-новата учебна програма на IAB – Doc. 252r3-16;

 1. Обучението се състои от 3 части:
 • Част 1 – теоретично обучение с обем от 40 часа;
 • Част 2 – практическо обучение с обем от 60 часа;
 • Част 3 – теоретично обучение с обем от 149 часа;

Част 1 ще се проведе дистанционно (без откъсване от производството), като курсистите ще получат по електронен път анимиран лекционен материал на SLV –Дуисбург, Германия, получен и преведен в ЦПО по Европейски проект. По време на самостоятелната подготовка курсистите са под контрола на преподаватели от ЦПО по Интернет, получават задания, консултации и отчитат наученото.

По договореност с курсистите обучението по Част 2 и Част 3 ще се проведе в ЦПО при както следва:

 • С частично откъсване от работа – 20 часа седмично (четвъртък, петък и събота);
 1. Условия за достъп до обучение

Кандидатите трябва да представят диплома за средно професионално образование (техникум) по машиностроителна специалност;

Кандидатите без диплома от т. 1 (но със средно образование) представят писмо от работодател за 3 годишен стаж в областта на металообработващите технологии;

Курсът се организира за максимум от 15 курсисти. Записването е по реда на постъпилите и одобрени документи в ЦПО.

Заявка – образец – свалете от ТУК.

 1. Преподавателски състав за обучението

ЦПО ангажира квалифициран преподавателски състав (хабилитирани преподаватели от БАН и ТУ-София), така и специалисти от производствената сфера, Голяма част от тези преподаватели са с международна квалификация IWE, IWI-C.

 1. Цени и такси за обучението

Таксата за обучение в ЦПО е в размер на 2400 лв. с ДДС. Тази такса се заплаща еднократно след одобряване на документите на курсиста в ЦПО, но не по-късно от 1 работен ден преди началото на курса.

Банкова сметка на ИМСТЦХ – БАН:

Банка: Уни Кредит Булбанк

BIC: UNCRBGSF

IBAN: BG84UNCR76303100117758

Таксата за явяване на изпит пред БЦКЗ се определя допълнително в зависимост от броя на курсистите и върху нея не се начислява ДДС. Тази такса се заплаща по банков път и фактура на БЦКЗ преди изпита въз основа на допълнителен договор.

 1. Други

При възможност ЦПО-БАН предлага условия за настаняване на курсистите в общежитие или в хотела на БАН за периода на обучение при преференциални цени;

БЦКЗ издава дипломите на успешно положилите изпита в срок от 15 дни след датата на изпита. При неуспех всеки кандидат има право на две допълнителни поправки.

Важно: Дипломите IWS или EWS дават възможност за растеж на притежателя им до други квалификационни категории на IAB, напр. Международен инспектор ( IWI-S) по съкратена и по-евтина процедура на БЦКЗ.

За запитвания и кореспонденция с ЦПО-БАН:

 • Адрес: гр. София, бул. Шипченски проход 67; Телефон: 02 46 26 241

Контактно лице: гл. ас. д-р инж. Марина Манилова

tuv_nord_bg_logo

VII годишен форум по заваряване на ТЮФ НОРД България ЕООД

ТЮФ НОРД България ЕООД
има удоволствието да Ви покани да участвате в

СЕДМИ ГОДИШЕН ФОРУМ ПО ЗАВАРЯВАНЕ

25 – 26 октомври, с. Старосел

Комплекс за винен и спа туризъм „Старосел“

За повече информация: 7th_Annual_Welding_Forum_Starosel-2018.pdf

bws_logo_square

Нов курс за Международен Инспектор по Заваряване (IWIP) – от 03.12.2018

Център по заваряване към ИМСТЦХ – БАН организира нов курс за Международен Инспектор по Заваряване (IWIP) от 03.12.2018г.

 1. За тези, които притежават диплома IWE интерес представлява втората (съкратена) част на курса – инспекционния модул ИМ;
 2. За колеги, които все още не са получили тази диплома, но имат знания свързани с технологичния модул ТМ могат да се явят на входящ изпит и да се включат в обучението за инспекционния модул и полагане на крайния изпит за нивото IWI-C.
 3. Повече информация ще намерите в приложената ОБЯВА. Желаещите да се включат в този курс следва да попълнят и приложеното ЗАЯВЛЕНИЕ.
 4. За Ваше улеснение прилагаме и “Кратка характеристика на квалификационното ниво „Международен Инспектор по Заваряване (IWIP) –преведена на български език извадка от учебната програма на IIW“.
bws_logo_square

Нов курс за Международни инженери по заваряване (IWE) – 2018

На 22 ноември 2018г. в 13.30 часа в зала 3306, блок №3 на ТУ – София ще започне нов курс за Международни инженери по заваряване при набиране на необходимия брой курсисти.

Условията за кандидатстване са следните:

 • молба по образец

 • ксерокопие от дипломата за завършено висше техническо образование (бакалавър или магистър)

За повече информация относно провеждането на курса можете да прочетете в Информационен бюлетин 2018 или се обърнете към ръководителя на Школата за международни инженери по заваряване доц. Георги Саев – GSM: 0882 270 567; 0895 588 660 Email: gsaev@tusofia.bg

IWW