bws_logo_square

Тематична среща на регионална секция Пловдив 22.02.2018

Регионалната секция по заваряване в Пловдив ще проведе тематична среща 22.02.2018 от 18 ч. в зала 4328 на ТУ София, филиал Пловдив. Ще бъде изнесена лекция на тема: „Влияние на разпределението на напреженията върху работоспособността на заварените съединения“, лектор: доц. д-р инж. Манахил Тонгов, ТУ София“.

belgrade

4ти IIW – Югоизточен Европейски заваръчен конгрес – Белград, Сърбия

Конгресът ще се проведе в Белград – Сърбия от 10 до 12 октомври 2018 г.
Основна тема на Конгреса:
Безопасно заварени конструкции чрез високо качествено заваряване.
Важни въпроси от тематиката на конгреса:

• Висококачествено заваряване (всичко за заваръчните технологии, металургия и други свързващи процеси)

• Структурен интегритет и живот на заварени съединения / конструкции

• Заваряване на тръбопроводи

• Образование, квалификация, сертификация на персонал
Предвижда се Семинар на представителите на заваръчните асоциации от района на тема:
Как да се подобри заваряването в региона
Паралелно ще се проведе и редовната Сръбска конференция по заваряване на тема
Заваряване 2018г.
Очаква се събитието да събере над 300 експерти от индустриалните сектори, академичните и изследователски среди свързани със заваряването.Участието на специалисти от Балканския регион, Европа и света го прави най-голямото и значимо събитие по заваряване в Югоизточна Европа за 2018 година.
Резюмета за участие в конференцията могат да бъдат изпратени до 28 февруари 2018 г. до секретариата на конгреса на електронен адрес – bbn@bbn.co.rs
Повече информация относно организацията и възможностите за участието в събитието може да получите от информационния уебсайт на конференцията seeiiw2018.duzs.org.rs
У нас информация за събитието може да получите чрез запитване към секретариата на БСЗ на електронен адрес: office@bws-bg.org
Материали, които може да изтеглите от нашия сайт:
1. Съобщение за конгреса
2. Заявка за резюмета
3. Регистрационна форма
4-ти IIW – Югоизточен Европейски заваръчен конгрес – Белград, Сърбия е със статут на IIW асоцииран конгрес.

EWF logo

Български съюз по заваряване обявява конкурс за Най-добър Европейски координатор по заваряване на България 2016

Конкурс за най-добър европейски координатор по заваряване се провежда за трети път в България с идеята да се даде признание за постиженията на притежател на диплома Европейски  инженер по заваряване /EWE/ при постигане на целите и осигуряване на съответствие с ISO 14731 и ISO 3834-2, EN 15085-2 или EN 1090-1.

Победителят от конкурса ще бъде и националната номинация за награда на Европейската федерация по заваряване /EWF/ за най-добър Европейски координатор по заваряване.

Наградата на EWF включва:

 • Безплатна регистрация за предстоящо през месец ноември 2017 година събитие на EWF,
 • Сумата от 1000 € за подпомагане на пътуване и настаняване за участие в събитието по награждаване.

По време на събитието ще бъдат връчени награден сертификат и чек.

Победителят и работодателят му ще бъдат оповестени чрез интернет страницата и бюлетина на EWF.

 

Повече информация за условията за участие в конкурса може да откриете ТУК.

Анкетна карта за участие в конкурса може да откриете ТУК.

ВАЖНО: ФИНАЛНИЯТ СРОК ЗА ПОДАВАНЕ КАНДИДАТУРИ ЗА КОНКУРСА СЕ УДЪЛЖАВА ДО 28.06.17

2016-10-24-02-55-27-294646

70-та годишна асамблея на международния институт по заваряване /IIW/ и международна конференция

Китайски съюз по заваряване /CWS/ е домакин на 70-та IIW годишна асамблея и международна конференция, която ще се проведе в Шанхай, Китай 25-30. Юни 2017.

По думите на организаторите, това дългоочаквано събитие не само ще събере професионалисти и експерти от цял свят за обмяна на опит и идеи в иновативните технологии по заваряване и свързване, но също така ще предложи изключителни възможности за изграждане на мрежи за проучване на сътрудничеството и укрепване на приятелства.

Двудневната международна конференция ще се фокусира върху темата  Зелени заваръчни технологии за ефективно и надеждно производство. Тя ще представи уникална възможност за производители, членове на заваръчната  промишленост и млади професионалисти,  да чуят специалисти в заваряването  от световна величина, които ще споделят информация по най-новите теми, свързани с индустрията.

Бъдещите автори са приканват,  да представят своите резюмета от 150-400 думи с заглавие и автори преди 15 Февруари, 2017 година, като ги изпратят до: abstract@iiw2017.com
Подробна информация за събитието на английски език  може да намерите на:  www.iiw2017.com

bws_logo_square

Покана за общо събрание на Български съюз по заваряване – 16.03.2017

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Български съюз по заваряване“,гр. София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква редовно годишно общо събрание на съюза на 16.03.2017г.(четвъртък), в 11ч., в зала № 2140 (блок 2) на Технически университет – София,  при следния дневен ред:

 1. Приемане на отчет на дейността на БСЗ за изтеклия период;
 2. Приемане на финансов отчет;
 3. Промяна в устава на БСЗ;
 4. Избор на председател и съпредседател на БСЗ;
 5. Избор на управителен съвет на БСЗ;
 6. Избор на членове на контролен съвет на БСЗ;
 7. Актуализиране на състава на БЦКЗ;
 8. Избор на изпълнителен директор на БЦКЗ;
 9. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе на същия ден в 12ч., на същото място и при същия дневен ред.

 

Покаpdf-iconната за ОС на БСЗ е публикувана в държавен ветник бр.13, т.11 от раздел Покани и съобщения.