Защо да станете член на БСЗ?

Членството в Български съюз по заваряване е доброволно, а организацията е открита за всеки, който приема нашия Устав. Членовете на съюза са част от многобройна професионална общност, обединяваща заваръчни кадри, компании, научни институти, университети, преподаватели и учащи се в България и чужбина. Те имат възможност да проучат и използват натрупания опит в заваряването, да обменят знания със своите колеги  за добри практики в бранша, да повишат своята квалификация, да покажат своите умения в различни национални и международни конкурси, а знанията си с участието в различни международни форуми.

БСЗ притежава потенциал от експерти, които са в състояние да намерят отговори на Вашите специализирани въпроси, както и на решения на възникнали проблеми. Нашите експертни  познания са движещ механизъм за ново технологично развитие.

С богатия си опит от 1949 г. до днес Български съюз по заваряване се превърна в авторитетна професионална организация, обединяваща интересите на компании, при които заваряването е основен производствен процес, специалисти на всички нива, работещи, учещи се в областта на заваряването, производители и доставчици на специализирано оборудване. Стъпвайки на тази солидна база и непрекъснато черпейки от полезния опит и експертиза на международни организации в областта на заваряването, в които членуваме, ние допринасяме за стратегическо позициониране на индустрията. Непрестанно работим, за да направим заваръчните технологии по-ефективни, по-екологично осигурени, по-надеждни и безопасни, както и да повишим качеството на обучение на кадрите. Ние вярваме, че по този начин ще успеем да утвърдим и престижа на нашата професията.

Ставайки член на БСЗ, пред Вас се открива възможност за уникална комбинация от опит, ресурси и експертна подкрепа на национално и международно ниво.

Колективно членство

Колективно  членство е приложимо за компании, които работят в областта на заваряването и заваръчните технологии, търговци на заваръчни материали и консумативи, професионални центрове за обучение на заварчици, научни и изследователски организации и звена, нотифициращи / сертифициращи организации. Като член на БСЗ Вашата компания получава пакет от привилегии.

Индивидуално членство

Индивидуалното членство е за професионалисти и учащи с интереси в областта на заваряването, заваръчната индустрия и технологии на всички нива. Членството е израз на посвещението на професията и на стремежа към висок професионализъм и непрекъснато израстване в професията. Като индивидуален член на БСЗ Вие ще можете да се ползвате от редица привилегии.

 

Как да станете член на БСЗ?

Според типа членство, който предпочитате изтеглете, попълнете и подпишете един от приложените формуляри като го изпратите на нашия адрес: office@bws-bg.org

Управителният съвет  на БСЗ ще разгледа кандидатурата Ви и ще се свърже с Вас в най-къс срок от получаването на заявлението.

ПОЛЗИ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА БСЗ

Корпоративно членство Индивидуално членство
Участие в професионална мрежа – възможност за осъществяване на бизнес партньорства, съвместни проекти, обмяна на добри практики х х
Достъп до информация от международното заваръчно общество (Международния институт по заваряване /IIW/, Европейската федерация по заваряване /EWF/, WTIA и др.) х х
Получаване на регулярна и/или ексклузивна (по заявка) информация за промени в законодателството, състоянието и перспективите пред индустрията у нас и в чужбина, добри практики и пр. x x
Участие в събития, организирани от БСЗ, с отстъпка до 20%

x

 

x

БСЗ електронен Бюлетин х
Уебинари по актуални за индустрията теми . х х
Публикуване на визитка на фирмата Ви, фирмено лого и хиперлинк към интернет страницата Ви на сайта на БСЗ х
Получаване на лого за корпоративно / индивидуално членство в БСЗ, което може да се ползва на интернет страницата на компанията Ви, на визитки, в официална кореспонденция и презентационни материали х х
Публикация на Ваши новини на сайта на БСЗ х
Отстъпка до 30% за публикуване на търговска реклама в интернет страницата и в бюлетина на БСЗ х
Публикуване на Ваши обяви за работа-търси/предлага х х
Приоритетно получаване на информация за конференции, семинари, обучения, сертификационни курсове х х
Специализирана експертна помощ, когато се нуждаете от: анализи и проучвания в областта на заваряването, усъвършенстване на знанията, уменията и компетенциите на заваръчните специалисти във Вашата фирма, разработване и управление на проекти и бизнес планове, свързани със заваръчното производство. х х
Намаления при участие в курсове или трнинги организирани от БЦКЗ или БСЗ Х х
Уеббазирана доагностика на актуалната Ви система за управление на риска. x