Учени от Центъра по заваряване към ИМСТЦХА – БАН получиха наградата „Изобретател на годината“

Изобретател2017-5

Чл.-кор. дтн Стефан Христов, проф. д-р инж. Пламен Ташев, асистент инж. Николай Алексиев получиха награда «Изобретател на годината» на Патентното ведомство в категория «Машиностроене и строителство» за изобретените от тях метод и устройство за изпитване склонността на металите към образуване на пукнатини при заваряване.

Проф. д-р Пламен Ташев  председател на регионална секция – София към Български съюз по заваряване (БСЗ) получи наградата от председателя на Комисията по икономическа политика и туризъм в Народното събрание Петър Кънев. Колективът от учени  от Центара по заваряване към ИМСТЦХА – БАН бе определен от десетчленно жури от представители на Патентното ведомство, Съюза на изобретателите и водещи университети в областта на интелектуалната собственост. В конкурса, който провежда за шеста поредна година, в категорията се състезаваха седем патента.

Изобретението на Чл.-кор. дтн Стефан Христов, проф. д-р инж.Пламен Ташев, асистент инж. Николай Алексиев може да намери приложение при изработване на метални конструкции в машиностроенето и строителството и при изпитване на склонността на стоманите при образуване на пукнатини в метала на шева и около шевната зона.  Учените бяха поздравени от председателя на БСЗ инж. Теодор Осиковски, който им честити наградата и пожела нови успехи. Той подчерта, че изобретеният от тях метод и устройство имат висока стойност както за изследователската, така и за практическата дейности, свързани със заваряването. Това е още едно доказателство за огромното значение на връзката между бизнеса и науката и необходимостта компаниите да инвестират в иновации.

Изобретател2017-1