Участие на делегати на БСЗ в 49-та Асамблея на EWF в Лисабон, Португалия

r-d7s_7139

Делегация на БСЗ взе участие в поредната Асамблея на Европейската федерация по заваряване, която се проведе на 8 Ноември 2016 в г. Лисабон. Досегашният президент на EWF г-н Х. Бодт от Холандия представи заключителен отчет за своя 3-годишен мандат, след което поздрави новоизбрания президент г-н К. Еади от Великобритания  с мандат от 1 Януари 2017г.

Българските делегати на Асамблеята, участваха както в дебатите по време на Асамблеята и Техническия комитет на EWF, така и  допълнителните двудневни обсъждания по работни групи  във връзка с модернизацията на базата с изпитни въпроси на Международния Oторизиращ Борд (IAB), контролирана от  Секретариата на EWF. Тестове с такива въпроси са вече задължителни при провеждане на крайни изпити за кандидати обучавани според изискванията на Международната хармонизирана система на IIW / EWF