Уставът на БСЗ е основен документ, регламентиращ дейността на съюза, целите и задачите му, организации на съюза и органи на управление, членството, основните финансови въпроси.

Устав на БСЗ