Тематична среща на регионална секция Пловдив 22.02.2018

bws_logo_square

Регионалната секция по заваряване в Пловдив ще проведе тематична среща 22.02.2018 от 18 ч. в зала 4328 на ТУ София, филиал Пловдив. Ще бъде изнесена лекция на тема: „Влияние на разпределението на напреженията върху работоспособността на заварените съединения“, лектор: доц. д-р инж. Манахил Тонгов, ТУ София“.