Български съюз по заваряване се ръководи от Управителен съвет и Изпълнително бюро. Действащият управителен съвет се състои от 9 души и се избира за срок от 3 години.

Действащ управителен съвет, мандат 2017 - 2019

osikovski

Инж. Теодор Осиковски

Председател на УС на БСЗ

Т: +359 2 813 35 77
e-mail: info@erhold.bg

CV-foto-Marin-Beloev-700

Д-р инж. Марин Белоев

Съпредседател на УС на БСЗ

Т: +359 2 813 35 19
e-mail: marin.beloev@kzu-group.com

engpopgeorgiev

Инж. Павел Попгеоргиев

Член на УС на БСЗ

Главен секретар на БСЗ

Т: +359 882 535 117
e-mail: secretary@bws-bg.org

profjelev

Проф. дтн. Александър Желев

Член на УС на БСЗ

Т: +359 2 987 91 69
e-mail: aschel@tu-sofia.bg

docsaev

Доц. д-р инж. Георги Саев

Член на УС на БСЗ

Т: +359 895 588 660
e-mail: gsaev@tu-sofia.bg

.

silvia_stoyanova_400x300

Инж. Силвия Стоянова

Член на УС на БСЗ

Т: +359 898 768 197
e-mail: s_veneva@abv.bg

eng-vborisov

Инж. Венетко Борисов

Член на УС на БСЗ

Т: +359 889 431 934
e-mail: venetko.borisov@abv.bg

engpaunov

Инж. Борислав Паунов

Член на УС на БСЗ

Т: +359 973 74 133
e-mail: bpaunov@aer-bg.com

profdarjanov

Доц. д-р инж. Петър Държанов

ИД на БЦКЗ

Т: +359 886 218 071
e-mail: darjanov@tu-sofia.bg

Doc.Tongov_400

Доц. д-р инж. Манахил Тонгов

Член на УС на БСЗ

Т: +359 883 372 268
e-mail: tongov@tu-sofia.bg