Български съюз по заваряване се ръководи от Управителен съвет и Съвет на председателя към него. Действащият управителен съвет се състои от 11 души и се избира за срок от 3 години.

Действащ управителен съвет, мандат 2018 - 2020

foto-marin-beloev2015

Д-р инж. Марин Белоев

Председател на УС на БСЗ

Т: +359 2 813 35 19
e-mail: marin.beloev@kzu-group.com

Todor-Chalburov.jpg

Инж. Тодор Чалбуров

Зам. председател на УС на БСЗ

Т: +359 898 423 632
e-mail: tchalburov@abv.bg

Plamen-Tashev

Проф. дтн. Пламен Ташев

Член на УС на БСЗ

Т: +359 899 936 148
e-mail: ptashev@ims.bas.bg

engpopgeorgiev

Инж. Павел Попгеоргиев

Член на УС на БСЗ

Главен секретар на БСЗ

Т: +359 899 962 220
e-mail: secretary@bws-bg.org

Валентин Ангелов

Инж. Валентин Ангелов

Член на УС на БСЗ

Т: +359 888 723 910
e-mail: valentin.anguelov@arkonea.bg

IMG_3868_1-Edit2

Инж. Силвия Стоянова

Член на УС на БСЗ

Т: +359 898 768 197
e-mail: s_veneva@abv.bg

I.Kostadinov

Инж. Йордан Костадинов

Член на УС на БСЗ

Т: +359 892 410 044
e-mail: ykostadinov@tuev-nord.de

doctongov_800

Доц. д-р инж. Манахил Тонгов

Член на УС на БСЗ

Т: +359 883 372 268
e-mail: tongov@tu-sofia.bg

Stankov

Инж. Николай Станков

Член на УС на БСЗ

Т: +359 884 90 16 24
e-mail: nikolay.stankov@bg.tuv.com

.

eng-vborisov

Инж. Венетко Борисов

Член на УС на БСЗ

Т: +359 889 431 934
e-mail: venetko.borisov@abv.bg

IvanMaryanov

Инж. Иван Мариянов

Член на УС на БСЗ

Т: +359 879 968 769
e-mail: ivan.mariyanov@aqg.se

profdarjanov

Доц. д-р инж. Петър Държанов

ИД на БЦКЗ

Т: +359 886 218 071
e-mail: darjanov@tu-sofia.bg