Софийска вода АД избира най-добър сред своите заварчици в конкурс

DSCN1608

„Софийска вода“ АД  проведе първи конкурс „Най-добър заварчик“. Той се състоя в рамките на Международна седмица по безопасност и здраве на група „Веолия“ в периода 18-26 септември тази година в ПСОВ „Кубратово“.

Участниците се състезаваха в дисциплината Ръчно електродъгово заваряване, процес 111 на листов и тръбен стоманен материал в различни позиции, изтеглени с жребии. Комисия от професионалисти в областите Заваряване и Безопасност и здраве при работа (БЗР) оценяваха уменията им. Критерии за оценка бяха заваръчни дефекти, геометрично съответствие, деформация след заваряване, бързина и др. Заварчиците трябваше да покажат съобразителност и да използват специфичните за професията лични предпазни средства, както и да осигурят безопасна работна среда.

Заваръчната работа бе оценявана от поканения специално за събитието представител на Български съюз по заваряване инж. Павел Попгеоргиев, главен секретар. Способностите по БЗР бяха оценявани от инж. Марияна Попова, eксперт БЗР и г-н Момчил Тодоров, Директор „Вътрешен одит, контрол на качеството и управление на риска“.

Резултати от конкурса:

С първо място и титла „Най-добър заварчик на Софийска вода“ бе отличен Малам Маламов от „Аварии и поддръжка“.

На второ място бе класиран Григор Григоров, ЕМП-Юг.

Веднага след приключване на конкурса състезатели и гости имаха възможност да демонстрират умения при аварийни ситуации и гасене на пожар на площадката пред РМЦ.

Състезателите бяха поздравени лично от г-н Арно Валто де Мулиак, изпълнителен директор на „Софийска вода“ АД.