Кои сме ние?

Български съюз по заваряване (БСЗ) е професионална организация, която обединява български компании, за които заваряването е основен производствен процес, специалисти и изпълнителски персонал, работещи и учащи се в областта на заваряването. Създаден през 1949 година като отдел ”Заваряване” към секция ”Машиностроене” на Научно-технически съюз, той наследява опита и традициите в бранша, спомага за въвеждане и прилагане на eвропейските и международни стандарти и добри практики в България.

През 1991 г. БСЗ се регистрира като независима неправителствена неполитическа организация с фирмено дело № 3691/91 г.

БСЗ е член на Международния институт по заваряване IIW от 1960 г. и на Европейската Федерация по заваряване EWF от 1990 г. От 2005 г. БСЗ е „поддържащ” член на Австралийския институт за заваръчни технологии WTIA.

 

Мисия:

Заедно издигаме престижа на професията, толерираме полезния опит, вдъхновяваме млади специалисти, и движим индустрията напред.

 

Нашите цели:

  • Повишаване нивото и качеството на заваряването в България;
  • Защита на правата и интересите на заварчиците и специалистите в отрасъла в страната и издигане на обществения престиж на професията;
  • Нормативно регламентиране на дейността „заваряване“ и свързаните с нея производни дейности и спомагане за привеждането им към съвременните международни изисквания и практики;
  • Подпомагане процеса на повишаване на професионалното ниво на висшия ръководен персонал по заваряване и квалификацията на заварчиците;
  • Осъществяване партньорство с университети, научни институти и бизнеса като насърчава и съдейства за въвеждането на научни изследвания и технологии, имащи отношение към заваръчното производство;
  • Поддържане на контактите и членството с Международния институт по заваряване (IIW) и Европейската федерация по заваряване (EWF);
  • Поддържане дейността на Българския център за квалификация по заваряване (БЦКЗ) като национално оторизирано звено от Международния оторизиращ борд (IAB);
  • Създаване и поддържане на връзки и осъществяване на съвместна дейност с наши и международни организации, имащи предмет на дейност, сходнен с този на БСЗ.