Общо събрание на БСЗ

NAK_5355-5


На 30 ноември тази година в Техническия университет в София се проведе Общо събрание на Български съюз по заваряване (БСЗ).

То прие отчет за дейността през периода ноември 2014, ноември – 2015, финансов отчет на Български център за квалификация в заваряването, освободи Управителния съвет от отговорност и прие Програма и План за дейността през 2016 година. Акцент в изказванията на присъстващите беше подготовката на висококвалифицирани заварчици за нуждите на бизнеса,проучване на положителния опит на Полша в обучението и привличане на средства от ОП”Развитие на човешките ресурси”. „Ще продължим да работим за подготовката на високвалицирани заваръчни кадри и повишаване качеството на обучение на заваръчните кадри. Трябва да привлечем повече млади хора в професията заварчик и курсовете за квалификация ”, посочи доц. Петър Държанов,изпълнителен директор на Български център за квалификация в заваряването. Според него издадените през миналата година дипломи от центъра са доказателство за намаления интерес към професията. „Трябва да направим професията заварчик почетна, смята съпредседателят на БСЗ д-р Марин Белоев. Той предложи съюза заедно с Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) да избере центрове с модерна техника, а в обучението да участват преподаватели международни технолози и инженери.

Отчетът за дейността беше представен от доц. Петър Държанов. Съюзът предлага въвеждане на задължителни изисквания към изпълнителския и надзорен персонал в строителството, които са обсъдени в създадената работна група с Министерство на науката и образованието. Тя е разгледала и транспониране на Директива 2013/55/ЕО на ЕП и на Съвета от 20.11.2013 г. за изменение на Директива 2005/36/ЕО относно признаване на професионалните квалификации. Част от направените предложения от БСЗ са отразени в Националния план за действие по транспониране на Директива 2013/55/ЕО.

Активните контакти с Международния институт по заваряване и Европейската федерация по заваряване, блестящото представяне на младите заварчици на Международния конкурс по заваряване в Пекин и участие в Третия конгрес по заваряване в Тимишоара, Румъния са част от успешната международната дейност. Още за ОС тук.