Нов курс за Международни инженери по заваряване (IWE)

iiw

На 1 декември 2016 г. в 13.30 часа в зала 3306, блок №3 на ТУ – София ще започне нов курс за Международни инженери по заваряване.

Условията за кандидатстване са следните:

  • молба по образец;
  • ксерокопие от дипломата за завършено висше техническо образование (бакалавър или магистър).

За повече информация относно провеждането на курса можете да прочетете в Информационния бюлетин 2015 или се обърнете към ръководителя на Школата за международни инженери по заваряване доц. Георги Саев – GSM: 0882 270 567; 089 588 660 E-mail: gsaev@tu-sofia.bg