Най – добър млад заварчик на България 2018

bws_logo_square

Български съюз по заваряване и Българска организация на координаторите по заваряване имат удоволствието да Ви поканят за участие за четвърти пореден път на конкурсът

Най добър млад заварчик на България 2018

Конкурс за най-добър млад заварчик на Български 2018ще се проведе БГ – Център за заваряване и квалификации ООД, Струна, гр. София на 10.03. 2018. Победителите ще представят заваръчната общност на България на Международен конкурс по заваряване в Китай Аrc Cup International Welding Competition 2018.

Конкурсът открива възможност за заварчици на възраст  от 18 до 35 години* – мъже и жени, български граждани, представители на индустриални предприятия, ученици от техникуми или заварчици на свободна практика да премерят силите си, като демонстрират своите високи професионални умения по следните заваръчни методи:

  1. Ръчно електродъгово заваряване РЕДЗ – процес 111;
  2. Електродъгово заваряване в защитна газова среда с топящ се метален електрод МИГ/МАГ – процес 135
  3. Електродъгово заваряване в защитна газова среда с нетопящ се метален (волфрамов) електрод ВИГ – процес 141.

Тримата участници класирани на първи места по тези заваръчни методи от националният конкурс ще оспорят помежду си престижното звание:  Най-добър млад заварчик на България 2018. Те ще получат и възможност да участват като титуляри в престижния
Международен конкурс по заваряване / Аrc Cup International Welding Competition 2018/, който ще се проведе в Китай през месец юни 2018 г.
Тримата участници класирани на втори места ще бъдат резерви с готовност да заменят титулярите при нужда.

Срокове за кандидастване:
До 18:00ч на 26.02.2018: Подаване на документи за участие, както следва:
– попълнена регистрационна форма за участие; /задължително/
– кратка професионална автобиография; /задължително/
– препоръка от ръководител или техническо лице – заваръчен координатор;/препоръчително/
– изработване и документиране (фотографиране) на работната проба пред отговорния заваръчен координатор /препоръчително/
– резултат от проведено състезание от компанията, в която работят /при проведено такова/

като след коректното й попълване трябва да бъде изпратена на електронен адрес: office@bws-bg.org.

28.02.2018: Класиране по документи и информиране на допуснатите кандидати;
Допълнителна информация: До конкурса – състезание е предвидено да бъдат допуснати общо 30 участника от страната, по 10 участника за всеки от посочените методи.

От едно предприятие (клон на холдинг) се очаква представяне на 1 заварчик по всеки един от конкурсните методи.
При по голям брой желаещи препоръчваме провеждане на вътрешни и регионални състезания, с което да определи кандидата за националното състезание.

Регламентът на състезанието и конкретните задания, които участниците ще изпълнят по време на състезанието ще бъдат подготвени от специално назначена за това комисия от БСЗ и БОКЗ, за което допуснатите до конкурса кандидати ще бъдат своевременно известени.

10.03.2018: Провеждане на национално състезание
Място на провеждане: БГ – Център за заваряване и квалификации ООД, Адрес: 1330, гр. София, Ул. „Архитект Петко Момчилов“ № 4.
Допълнителна информация: Кандидатите (техните документи и заварените по време на състезанието образци) ще бъдат оценявани от комисия съставена от професионалисти с необходимия опит и квалификация. Заварените образци ще бъдат изпитвани съгласно изискванията на БДС EN 9606-1 и при необходимост от акредитирана лаборатория или орган за контрол.

Критерии за участие в националният конкурс:
• Младежи – мъже, жени на възраст от 18 до 35 години (не навършени към края на май 2018г)*.
• Умения на най-високо ниво по методи 111,135,141;
• Класирани при предварителният подбор
• Препоръчително е придружаване от ръководител или заваръчен координатор.

Техническа осигуреност на конкурса:

Организаторите на конкурса ще предоставят всичко необходимо за провеждане на конкурса: заваръчна техника, основни материали(тръби, планки), допълнителни материали(газ, тел, електроди), инструменти: телена четка, чук, флекс ит.н

Лични предпазни средства: Участниците следва да подсигурят лично защитно облекло, което отговаря на съответните професионални стандарти.
Допустимо е участниците да бъдат с облекло с логото на компанията, в която работят.

Безопасност: Преди започване на състезанието всички участници ще бъдат инструктирани относно правилата на безопасност на работното място

 

Критерии за оценяване на кандидатите (100 точкова система):
• Документално класиране
• Субективна оценка на умения
• Визуален оглед и контрол
• Време на изпълнение
• Събеседване
• Снимки от работни проби (при необходимост)
• Изпитване без разрушаване (при необходимост)
• Изпитване с разрушаване или огъване (при необходимост)

Награди:
Победителите ще бъдат наградени в БГ – Център за заваряване и квалификации ООД от представител на УС на Български Съюз по Заваряване.

Класираните на първите 3 места в отделните състезателни категории (MMA, MIG / MAG, TIG) на националния конкурс ще получат почетна грамота,а пред тримата победители е открита възможността да представят България в престижния Международен конкурс по заваряване International Welding Competition 2018.

Всички участници ще получат фланелки с логото Конкурс Най-добър млад заварчик на България 2018, заедно с грамота за участие в престижния конкурс.
Материали от събитието, като статии, снимки на победителите и информация за компаниите, в които работят ще бъдат публикувани в сайтовете на БСЗ и БОКЗ, както и в средства за масова информация.

Инициатива: Инициатори и организатори на конкурса са Българския съюз по заваряване (БСЗ) и Българска организация на координатирите по заваряване (БОКЗ).

Очаквани резултати: Със своето участие в конкурса, изявените млади заварчици ще имат възможност да премерят сили, да обменят опит, да разширят своя професионален кръгозор, ефективно да повишат своята мотивация, нивото на своята заваръчна подготовка и практически умения. Всичко това ще повиши и престижа на професията заварчик в България.

Очакваме Вашите кандидатури за участие в конкурса,

С пожелания за успех от Организационния комитет на конкурса
Най-добър млад заварчик на България 2018.

Допълнителна информация свързана с конкурса може да получите след запитване на адрес:

Е-mail: office@bws-bg.org / bowc@weld.bg
Телефон: +359 899 962 220
Инж. Павел Попгеоргиев, IWE