Международна конференция „Структурен интегритет на заварените конструкции – ISCS17”, 09-10.Ноември 2017 г, гр. Тимишoара, Румъния

bws_logo_square

12-тата по ред конференция има за цел да обедини учени, изследователи и инженери от индустриалната област в дискусии на актуални теми като:

  • Устойчивост на заварени конструкции;
  • Усъвършенствани методи и нови тенденции в безразрушителния контрол;
  • Перспективи в материалознанието, наномеханиката, наноматериалите, нанотехнологиите, модели на компютърни симулации;
  • Усъвършенствани материали и съединения, механични и структурни характеристики;
  • Методи на количествено безразрушаващо изпитване;
  • Механика на разрушаване на метални и неметални материали;
  • Увреждане на материалите в следствие на умора, пълзене, корозия, облъчване;
  • Оценка на остатъчен живота на промишленото оборудване;
  • Управление на качеството на материалите и заварените съединения;
  • Увреждане на метални и неметални конструкции.

В рамките на конференцията ще се проведе и панаир на иновациите /Innovation fair/, на който е предвидено да бъде осигурен свободен достъп за участниците в конференцията и останалите заинтересовани посетители.

Освен възможностите за разширяване на контактите, широкообхватната конференция е подходящо място за дискутиране на нови идеи и технологии с някои от най-добрите специалисти от съответните области.

Конференцията се организира от Националния институт за научноизследователска и развойна дейност за заваряване и изпитване на материали – ISIM Timişoara, Румънската академия на техническите науки (ASTR) – Филиал Тимишоара и Политехнически Университет в Тимишоара.

Повече информация за конференцията може да намерите на: http://www.isim.ro/iscs/