Международна конференция „Дни на Бeзразрушителния контрол“ 2019

ndt

17-21 юни 2019, Созопол, България

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да Ви информираме, че Дните на безразрушителния контрол 2019 г. ще се проведат от 17 до 21 юни 2019 г. в гр. Созопол в школата на Българския червен кръст.

Новост за 2019 година е разширяването на тематиката на Дните на БК със специализиран семинар „Технологии в заваряването“, който ще организира Българският съюз по заваряване (БСЗ).

Всички заинтересовани лица са поканени да участват в конференцията с представяне на доклади, с презентация или на постер сесията.
Производителите и доставчиците на апаратура и материали за безразрушителни и разрушителни изпитвания и заваряване, софтуер, литература и доставчици на услуги са поканени да представят своите продукти и иновации на специализираната изложба.

Подробна информация за събитието може да откриете тук:

http://www.bg-s-ndt.org/NDT_Days/2019/2019_bg.html

Разчитаме на Вашето участие и на специалисти от други области на машиностроенето. Надяваме се да поканите за участие Вашите партньори от страната и чужбина.


проф. дтн Митко Миховски,
Председател на „Дни на БК 2019“,
Председател на ННТДД


д-р инж. Марин Белоев,
Съпредседател на „Дни на БК 2019“,
Председател на БСЗ