Конференция по електронно лъчеви технологии

electron-beam-technologies

Дванадесета международна конференция по електронно лъчеви технологии ще се проведе на 13-18 юни 2016г в гр. Варна, България.

Конференцията се организира от Институт по електроника на Българската академия на науките. Технологичен център по електронно лъчеви и плазмени технологии гр. София в сътрудничество със Съюз по електроника, електротехника и телекомуникации.

Очаква се в събитието да вземат участие учени и професионалисти от областта на електронно лъчевите технологии от страните: България, Русия, Беларус, Украина, Казакстан, Турция, Чехия, Словакия, Румъния, Китай, Корея, Япония, Африка, Италия, Великобритания, Германия, и др.

Повече информация за събитието може да откриете на: http://www.ebt2016.com/index.htm