Конкурс „Най-добър млад заварчик на България – 2016“

image-03-672x234_c

Състезанието  ще се проведе в Център по заваряване Струна, гр. София на 18-19.03.2016. Победителите  ще представят заваръчната общност на България на Международен конкурс-състезание по заваряване Beijing АRC Cup 2016, Китай .

Конкурсът открива възможност за заварчици на възраст до 35 години* – мъже и жени, български граждани, представители на индустриални предприятия, ученици от техникуми или заварчици на свободна практика да премерят силите си, като демонстрират своите високи професионални умения по следните заваръчни методи:

1. Ръчно електродъгово заваряване РЕДЗ – процес 111;
2. Електродъгово заваряване в защитна газова среда с топящ се метален електрод МИГ/МАГ – процес 135/
3. Електродъгово заваряване в защитна газова среда с нетопящ се метален (волфрамов) електрод ВИГ – процес 141.

Тримата участници класирани на първи места  по тези заваръчни методи от националният конкурс ще  оспорят помежду си престижното звание: < Най-добър млад заварчик на България 2016. Те ще получат и възможност да участват като титуляри в престижния
Международен конкурс по заваряване Beijing АRC Cup 2016,  който ще се проведе в Пекин, Китай през 18-23 юни 2016 г.
Тримата участници класирани на втори места  ще бъдат резерви с готовност да заменят титулярите при нужда.

Срокове за кандидастване:
До 22:30ч на 28 Февруари 2016: Подаване на документи за участие, както следва:
– попълнена регистрационна форма за участие; /задължително/
– кратка професионална автобиография; /задължително/
– препоръка от ръководител или техническо лице – заваръчен координатор; /препоръчително/
– изработване и документиране (фотографиране) на работната проба пред отговорния заваръчен координатор /препоръчително/
– резултат от проведено състезание от компанията, в която работят /при проведено такова/.

Регистрационната форма за кандидатстване може изтеглите от следния линк: http://www.weld.bg/oldsite/Reg.form.best.welder.doc , като след коректното й попълване трябва да бъде изпратена на електронен адрес: bowc@weld.bg.

11 Март 2016: Класиране по документи и информиране на допуснатите кандидати;
Допълнителна информация: До конкурса – състезание е предвидено да  бъдат допуснати общо 30 участника от страната, по 10 участника за всеки от посочените методи.
От едно предприятие (клон на холдинг) се очаква представяне на 1 заварчик по всеки един от конкурсните методи.
При по голям брой желаещи препоръчваме провеждане на вътрешно състезание, което да определи кандидата за националното състезание.

Регламентът на състезанието и конкретните задания, които участниците ще  изпълнят по време на състезанието ще бъдат подготвени  от специално назначена за това комисия от БСЗ и БОКЗ, за което допуснатите до конкурса кандидати ще бъдат своевременно известени.

18-19 Март 2016: Провеждане на национално състезание
Място на провеждане: Център по заваряване <Струна>,  Адрес: 1330, гр. София,  Ул. „Архитект Петко Момчилов“ № 4.
Допълнителна информация: Кандидатите (техните документи и заварените по време на състезанието образци) ще бъдат оценявани от комисия съставена от професионалисти с необходимия опит и квалификация. Заварените образци ще бъдат изпитвани съгласно изискванията на БДС EN 287-1, БДС EN 9606-1 от акредитирана лаборатория или орган за контрол.

Критерии за участие в националният конкурс:
• Младежи-мъже, жени на възраст до 35 години (не навършени към 30 юни 2016г)*.
• Умения на най-високо ниво по методи 111, 135, 141;
• Класирани при предварителният подбор
• Препоръчително е придружаване от ръководител или заваръчен координатор.

Техническа осигуреност на конкурса: Организаторите на конкурса ще предоставят всичко необходимо за провеждане на конкурса: заваръчна техника, основни материали (тръби, планки), допълнителни материали(газ, тел, електроди), инструменти: телена четка, чук, флекс ит.н

Лични предпазни средства: Участниците следва да подсигурят лично защитно облекло, което отговаря на съответните професионални стандарти.
Допустимо е участниците да бъдат с облекло с логото на компанията, в която работят.

Безопасност: Преди започване на състезанието всички участници ще бъдат инструктирани относно правилата на безопасност на работното място

Критерии за оценяване на кандидатите (100 точкова система):
• Документално класиране
• Субективна оценка на умения
• Визуален оглед и контрол
• Време на изпълнение
• Събеседване
• Снимки от работни проби (при необходимост)
• Изпитване без разрушаване (при необходимост)
• Изпитване с разрушаване или огъване (при необходимост)

Награди:
Победителите ще бъдат наградени в Център по заваряване Струна от представител на УС на Български Съюз по Заваряване.

Класираните на първите 3 места в отделните състезателни  категории (MMA, MIG / MAG, TIG) на националния конкурс ще получат почетна грамота,а пред тримата победители е открита възможността да представят България в престижния Международен конкурс по заваряване Beijing АRC Cup 2016.

Всички участници ще получат фланелки с логото Конкурс Най-добър млад заварчик на България 2016, заедно с грамота за участие в престижния конкурс.
Материали от събитието, като статии, снимки на победителите и информация за компаниите, в които работят  ще бъдат публикувани в сайтовете на БСЗ и БОКЗ, както и в средства за масова информация.

Инициатива: Инициатори и организатори на конкурса са Българския съюз по заваряване (БСЗ) и Българска организация на координатирите по заваряване (БОКЗ).

Очаквани резултати: Със своето участие в конкурса, изявените млади заварчици ще имат възможност да премерят сили, да обменят опит, да разширят своя професионален  кръгозор, ефективно да повишат своята мотивация, нивото на своята заваръчна подготовка и практически умения. Всичко това ще повиши и престижа на професията заварчик в България.

Очакваме Вашите кандидатури за участие в конкурса,

С пожелания за успех от Организационния комитет на конкурса
Най-добър млад заварчик на България 2016.

Допълнителна информация свързана с конкурса може да получите след запитване на адрес:
Е-mail: bowc@weld.bg
Телефон: +359 899 962 220
Инж. Павел Попгеоргиев, IWE