Клъстър ще подкрепя навлизането на нови технологии в заваряването

construction-703773 (1)

„Заваряване и заваръчни технологии” спечели гранд на стойност 387 468 лв. по ОП ”Конкурентноспобност”

Клъстър „Заваряване и заваръчни технологии”, който беше учреден от Български съюз по заваряване, Техническия университет, Института по заваряне, Института по металознание, съоръжения и технологии, Научно технически съюз по машиностроене, „Енергоремонт Холдинг“АД, „КЗУ Груп- Инженеринг“ ООД, „Струна“АД и др., ще подкрепя въвеждане на нови технологии. Целта му е да обедини компетенциите на науката и бизнеса за решаване на важни въпроси в сферата на заваряването,да работи за разнообразяване на системите за обучение и актуализация на нормативната база.

Клъстърът спечели грант на стойност 387 468 лв. в рамките на оперативната програма „Конкурентноспособност“. Чрез спечеления гранд той ще може да участва в панаири и изложения в страната и чужбина, конференции и обучения на Международния съюз по заваряване и клъстери по заваряване на други държави-членки на Европейския съюз, да извърши маркетингово проучване в областта на заваръчните технологии.