Инж. Теодор Осиковски бе преизбран за председател на БСЗ

Eng_T_Osikovski

Инж. Теодор Осиковски  беше преизбран за председател на Управителния съвет на Български съюз по заваряване (БСЗ) на проведеното на 16 март 2017 година общо отчeтно изборно събрание. Д-р инж. Марин Белоев продължава да е съпредседател на съюза.

За нови членове на Управителния съвет бяха избрани инж. Павел Попгеоргиев и инж. Силвия Стоянова. Членове на съвета остават проф.дтн Александър Желев, доц.д-р инж. Георги Саев, доц. д-р инж. Манахил Тонгов, инж. Борислав Паунов и инж.Венетко Борисов.

Инж. Теодор Осиковски е главен изпълнителен директор на „Енергоремонт Холдинг“ АД, има повече от 20 години опит в областта на машиностроенето и енергетиката. Той е магистър „Машинен инженер“ към Технически университет – София. В момента е докторант по заваряване в същият университет.
„БСЗ ще продължи да работи, както досега за повишаване качеството на обучение и квалификация на заваръчните кадри в България, за възстановяване на връзката между бизнеса и образователните институции”, каза инж. Осиковски.

По думите му приемът в професионалните училища и университетите трябва да се обвърже с нуждите и на регионалните икономики и индустрията.”Навлизането на новите стандарти и технологии и модерно заваръчно оборудване направиха професията заварчик по – привлекателна и предпочитана за младите хора. Днес заварчиците не просто трябва да притежават сръчност и умения, но и добри познания в областта на  металознанието и съвременните технологични процеси”, допълни той.

С гласуваните промени в Устава на съюза дейността на председателя ще бъде подпомогнат от Съвет, чиито членове са съпредседателят и главният секретар. В рамките на новия мандат на УС се предвиждат мерки за ефективно развитие на регионалните секции на съюза в страната, които ще олеснят работата и комуникацията с членовете по райони. Осем работни групи съставени, от утвърдени експерти ще работят за изпълнение на приетите по време на събранието мандатни задачи.