Български съюз по заваряване

Български съюз по заваряване (БСЗ) е професионално сдружение, което обединява български компании, за които заваряването е основен производствен процес, специалисти и изпълнителски персонал, работещи в областта на заваряването. Създаден е през 1949 година като отдел ”Заваряване” към секция ”Машиностроене” на Научно-технически съюз.

Дейността му е насочена към защита на правата и интересите на заварчиците и специалистите в бранша, издигане на обществения престиж на професията заварчик, повишаване нивото и качеството на заваръчните дейности в България. Български Център за Квалификация по Заваряване (БЦКЗ) като национално оторизирано звено от Международния Оторизиращ борд (IAB) и Школа за Международни Инженери по Заваряване (ШМИЗ) към Технически Университет – София работят заедно със съюза за повишаване на квалификацията на заваръчните кадри.

БСЗ обменя опит, информация и поддържа контакти с Международния институт по заваряване (IIW) и Европейската Федерация по заваряване (EWF). От 1960 година БСЗ е член на IIW, а от 1990 година на ЕWF. От 2005 година е „поддържащ” член на Австралийския институт за заваръчни технологии WTIA. Той създава връзки и осъществява съвместна дейност с български и международни организации, имащи за предмет на дейност, сходна с тази на съюза.