Опитни, висококвалифицирани експерти на всички нива могат да Ви консултират по възникнали призводствено-технологични проблеми, свързани със заваръчната дейност и заедно да намерите решения за тях. Благодарение на своята добре развита мрежа и взаимоотношенията с Международния институт по заваряване, опирайки се на опита на академичната общност, добрите практики в страната и по света, БСЗ може да Ви подпомогне в подобряване ефективността на работата на Вашата заваръчна система.

Свържете се с нас!

Понякога решението на Вашия проблем може да бъде свързано с едно телефонно обаждане, а в други случаи да изисква посещение на място на наши специалисти и по-продължителен процес на съвместна работа.