Благодарение на своята добре развита мрежа и взаимоотношенията с Международните си партньори, разчитайки  на безценният опит на академичната общност, добрите практики в страната и по света, БСЗ може да Ви подпомогне в подобряване ефективността на Вашата производствена система.

Опитни, висококвалифицирани експерти на всички нива от нашата мрежа могат да Ви дадат ценни съвети по възникнали производствено-технологични проблеми, предлагайки практични решения от полезният си опит добрите си практики.

Свържете се с нас!

Понякога решението на Вашият проблем може да бъде свързано с едно телефонно обаждане, а в други случаи да изисква посещение на място и по – задълбочено обследване.  При всички случаи разчитайте, че ще отделим нужното време и внимание и ще положим нужните усилия за да бъдем полезни при решаването на Вашия проблем.