В този раздел ще публикуваме важни документи свързани с нашия бранш.

EN ISO 3581 Консумативи за заваряване. Обмазани електроди за ръчно електродъгово заваряване на корозионноустойчиви и топлоустойчиви стомани.

Класификация

Този стандарт ще замени БДС EN ISO 3581:2012. Прогнозната дата за публикуването му на национално ниво е най-късно до 14.12.2016 г. Той определя изискванията за класификация на обмазани електроди за ръчно електродъгово заваряване на корозионноустойчиви стомани и стомани, устойчиви на висока температура, на базата на химическия състав на метала на заваръчния шев, вида на обмазката и други свойства на електрода, както и на механичните свойства на стопения метал, в заварено или топлинно обработено състояние.

БДС 7920:1975 /
Изменение 3:1986

 

Машини за електродъгово заваряване

БДС 7920:1975 заменя и отменя БДС 7920:1970 на 1975-01-0

link

Наредба №13 за придобиване на кваификация по професия ”заварчик” от 5 май 2010 година на Министерство на образованието, младежта и науката.

http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135459762

link

Наредба №7 за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност по заваряване на Министерство на образованието и науката от 11 октомври 2002 година

http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135459762

pdf-icon

Учредителен документ IIW