Балканска среща на заваръчни съюзи и организации

20161207_153446

Балканската среща бе инициирана от делегати на БСЗ по време на Годишната Асамблея на EWF в Лисабон, Португалия.

На срещата бяха поканени всички държави от Балканския регион, които имат заваръчни организации и развиват заваръчна дейност. Домакин на срещата бе Сръбския съюз по заваряване, като събитието се състоя в Белград – Сърбия на 07.12.16. В нея взеха участие делегати от заваръчните съюзи и организации от България, Сърбия, Черна Гора, Босна, Словения, Румъния

По време на срещата бе представена информация за дейността на организациите в техните райони, както и бяха споделени проблеми, с които се сблъскват организациите при осъществяване на дейностите си в региона. Бяха споделени и добри практики.

Доц. Държанов от БСЗ представи презентация на тема новите елементи/тенденции в проектния стандарт DIS ISO 14731, като там бе взето предвид и мнението на Български професионалисти от заваръчната общност, представители на производствени компании, нотифициращи органи, търговски компании, БИС, които бяха поканени за участие в дискусия на тази тема през изминалите седмици.

Балканските организации бяха обединени от мнението, че трябва да се поддържа и постоянно да се усъвършенства нивото и качеството на хармонизираната система за обучение на заваръчни кадри.