Чрез този раздел се стремим да Ви информираме за нови продукти, иновативни услуги, постижения и възможности от заваръчната индустрия у нас и по света.